S príchodom jarnej sezóny Hasičský a záchranný zbor v Malackách vyhlasuje zvýšenú ostražitosť a vyzýva občanov k dodržiavaniu preventívnych opatrení na ochranu prírody pred požiarmi.

ilustračné foto, požiar Láb

V poslednom období bol zaznamenaný nárast požiarov, ktorý je často priamo spojený s činnosťami ako je spaľovanie suchej trávy, lístia a konárov. Práve tieto aktivity, ak sú vykonávané neopatrne a v tesnej blízkosti lesných porastov, môžu rýchlo viesť k nekontrolovanému šíreniu ohňa. Okrem toho, vypaľovanie trávy ohrozuje život čerstvo narodených mláďat lesnej zveri.

Záhorácke rádio 2024 01

Zbor pripomína, že zákon striktne zakazuje:

  • Vypaľovanie suchej trávy: Táto činnosť je zakázaná a nebezpečná, nakoľko môže viesť k rýchlemu vzniku požiaru.
  • Fajčenie a používanie otvoreného ohňa v rizikových oblastiach: Tieto oblasti sú najviac náchylné na vznik požiaru, a preto by sa mali občania týmto aktivitám vyhýbať.
  • Zakladanie ohňov mimo vyhradených ohnisk: Je dôležité rešpektovať vyznačené zóny pre zakladanie ohňov a nevykonávať túto činnosť v lese alebo v jeho blízkosti.
  • Šírenie ohňa: Je zakázané zakladať oheň na miestach, kde existuje riziko jeho šírenia do širšieho okolia.

V prípade porušenia zákona o ochrane pred požiarmi môže byť občanom uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Hasiči vyzývajú občanov, aby pri zakladaní ohňa využívali výhradne na to určené priestory a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od zakladania ohňa v ochrannom pásme okolo lesov úplne upustili. Každý jednotlivec svojím zodpovedným správaním môže prispieť k prevencii a ochrane prírodného dedičstva pred devastujúcimi následkami požiarov.

Zdroj: BSK


.
Toto je čítané

Futbal: Skalica vyhrala tretí zápas v rade

Futbalisti MFK Skalica zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 3:1 v sobotňajšom…

BM: Ustekana sobota