Spoločnosť oekostrom Service s.r.o. pripravuje výstavbu fotovoltickej elektrárne v Lakšárskej Novej Vsi v okrese Senica. Cieľom činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR. Odhadované náklady na realizáciu projektu sú 22 miliónov eur, uvádza investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

ilustračné foto

Navrhovaný fotovoltický systém bude inštalovaný na ploche približne 30 hektárov s inštalovaným výkonom 24 MWp (megawatt peak) s nominálnou účinnosťou 21 percent. Vlastníkmi parciel sú súkromné osoby. Dotknuté územie je v súčasnosti využívané sčasti pre poľnohospodársku výrobu a sčasti je územie nevyužívané. Začiatok výstavby je naplánovaný na štvrtý kvartál 2025, výstavba by mala byť ukončená v prvom štvrťroku 2026.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Navrhovaná činnosť predstavuje obnoviteľné zdroje elektrickej energie, pracujúce na princípe využitia slnečnej energie pomocou fotovoltických článkov. Premenou slnečného žiarenia v navrhovanej elektrárni je možné ročne vyrobiť približne 24 000 megawatthodín elektrickej energie. Vyrobená elektrina dokáže pri súčasnom slovenskom uhlíkovom faktore spotreby elektriny ušetriť 5300 ton emisií ekvivalentu oxidu uhličitého ročne.


.

BM: Ustekana sobota