Kostol svätého Michala archanjela v Gbeloch vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za národnú kultúrnu pamiatku. Informuje o tom kňaz pôsobiaci v Gbeloch Andrej Fordinál.

foto mesto Gbely

Kostol sv. Michala archanjela je jedným z najväčších na Záhorí, ale aj v širokom okolí. Jeho základný kameň bol položený v roku 1846 a požehnaný v roku 1852. O rok neskôr sa datuje osadenie organa od známeho viedenského organára Jozefa Loypa. Kostol bol slávnostne posvätený biskupom Jozefom Viberom v 1859 po dokončení organa a vnútorných výzdob.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Ako roky plynuli, aj vo farnosti sa vystriedalo veľké množstvo kňazov i kaplánov, ktorí zveľaďovali nielen samotný kostol, ale boli činní aj na literárnej pôde a vydávali množstvo publikácií. “Niektorí sa zase zaslúžili o zavedenie elektriny do kostola či o renováciu fary a zavedenie vodovodu do fary. O niekoľko desiatok rokov sa zase riešili sanácie prasklín, maľovanie, vyhrievanie lavíc, ďalšie opravy či v neposlednom rade aj odborné posúdenie statiky. Skrátka aj kostol, tak ako každú inú budovu, bolo potrebné udržiavať, za čo patrí všetkým kňazom, dobrodincom či samotným farníkom veľká vďaka. Je ešte veľa zámerov, ktoré sú vo výhľade a to napríklad vonkajšia fasáda, výmena zvonicovej stolice a mnoho ďalších,” hovorí gbelský kňaz Andrej Fordinál.

Jedným z posledných dôležitých míľnikov sa pre kostol stal dátum 27. február 2024, kedy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil Kostol sv. Michala archanjela za národnú kultúrnu pamiatku. “Veľká česť na jednej strane, veľká zodpovednosť na strane druhej. Pevne verím, že dedičstvo, ktoré pre nás v minulosti niekto vytvoril, budeme naďalej zveľaďovať a s úctou k nemu pristupovať, aby sme si mohli vždy povedať, že máme vzácnu dominantu, ktorá je svedkom udalostí, ktoré sa v našich Gbeloch odohrávajú,” dodáva Fordinál.


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

20 rokov