V bratislavskej Prüger-Wallnerovej záhrade, známej ako Prügerka, sa v pondelok (15.4.) udial slávnostný, prvý výkop pri príležitosti oficiálneho začiatku spolupráce Nadácie Volkswagen Slovakia a mesta Bratislava na obnove unikátnych historických skleníkov. Symbolickým podujatím tak nadviazali na novembrové oslavy 15. výročia firemnej nadácie, keď na obnovu darovala prvých 15 000 eur.

„Volkswagen Slovakia je už viac ako 33 rokov neoddeliteľnou súčasťou hlavného mesta a zodpovedným partnerom regiónu. V obnove Prüger-Wallnerovej záhrady sme našli zhmotnenie našich hodnôt, spoločne nám záleží na rešpektujúcej spoločnosti a udržateľnosti, na vytváraní bezpečného miesta pre všetkých ľudí bez rozdielu,“ povedal  Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a zároveň člen správnej rady Nadácie.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Nadácia Volkswagen Slovakia už venovala 15 000 eur na obnovu prvého z historických skleníkov, ktorý by mal byť dokončený v priebehu tohto roka. V spolupráci s mestom Bratislava, združením Krajanský inštitút, ktoré prevádzkuje komunitné centrum Prügerka, a neziskovou organizáciou Národný trust, ktorá zodpovedá za komunitnú záhradu, plánuje v nasledujúcich rokoch postupne obnoviť tri historické skleníky a vytvoriť v nich priestor pre komunitnú záhradu, ale aj vzdelávanie a kultúrne aktivity. Prüger-Wallnerova záhrada vznikla na konci 19. storočia. V jej južnej časti sa nachádzali štyri skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie, ktorý tu nájdeme dodnes. Pestovali sa tu kvety, ovocie a zelenina pre rodinu Heinricha Prügera, ako aj pre jeho hotel Carlton-Savoy. Zo skleníkov však zostali zachované iba ich základy.

Dnes záhrada znova ožíva a komunitný projekt Prügerka vytvára bezpečný priestor pre všetkých ľudí naprieč generáciami a kultúrami. Poskytuje miesto stretnutí rôznych iniciatív a organizácií venujúcich sa pomoci ľuďom so znevýhodnením, ľuďom z vylúčených komunít a inak zraniteľným skupinám obyvateľstva. Poskytuje zázemie neziskovým organizáciám, organizuje kultúrne a komunitné podujatia aj festival udržateľnosti. V neposlednom rade je tu aj komunitná záhrada, ktorá utužuje susedské vzťahy. „V tomto projekte sa ruka v ruke spája firemný, verejný a neziskový sektor. Spoločne vytvárame miesto pre vzdelávacie aktivity, stretávanie rôznorodých komunít a tiež symbol tolerancie, inklúzie a udržateľnosti. Prügerka jednoducho splnila všetky naše očakávania,“ uviedla Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová


.
Toto je čítané

V obci Závod začala bratislavská župa revitalizovať cestu

Medzi ďalšie úseky župných komunikácií, ktoré rekonštruuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja…

20 rokov