Mesto Skalica uspelo so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu Materskej školy Dr. Clementisa, na ktorú dostane z Plánu obnovy takmer 700-tisíc eur.

foto Peter Tokoš, skalica.sk

Hlavným cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť materskej školy. Rekonštrukcia bude pozostávať z viacerých častí, medzi ktoré patrí zateplenie obvodového plášťa, zlepšenie energetických vlastností stavebných konštrukcií, ako sú fasáda, strecha a výplne otvorov. V pláne je aj energetické zefektívnenie vetrania, prípravy teplej vody, vykurovania a osvetlenia. Okrem energetických opatrení projekt zahŕňa aj ďalšie vylepšenia priestorov školy.

Záhorácke rádio 2024 01

Tento mesiac bude prebiehať výber dodávateľa prác, realizácia rekonštrukcie je naplánovaná na leto. Za prípravu a realizáciu projektu zodpovedá pracovný tím mestského úradu, ktorého súčasťou je Michal Čunderlík, vedúci oddelenia strategického rozvoja. Členmi tímu sú aj Jozef Hlavatý, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia, a Jana Slobodová, referentka pre investičnú výstavbu. Garantmi projektu sú bývalá primátorka Anna Mierna a súčasná primátorka Oľga Luptáková.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Vinárstvo Vinpera z Radošoviec bolo ocenené za reprezentáciu Slovenska v zahraničí

V pondelok (13.5.) sa v hoteli Bôrik konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti…

20 rokov