Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o predĺžení zmluvy o kontokorentnom úvere mesta a žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na modernizáciu bytového domu na Ulici Janka Kráľa vo výške 1,729 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová.

foto mesto Senica

“Výška úveru je jedno percento, lehota splatnosti na stavebné úpravy maximálne 40 rokov, na technickú vybavenosť bytov maximálne 20 rokov,” uviedla. Účelom je komplexná modernizácia mestskej bytovky, ktorá zachová nájomný charakter bytovky, kde je 23 bytových jednotiek. Zahŕňa kompletné zateplenie stien a stropu, výmenu okien a dverí, vybudovanie novej kotolne, prípojok inžinierskych sietí, osadenie nových vstupných zádverí so schránkami, interiérové stavebné úpravy a balkóny. “Rekonštrukcia bytového domu s mestskými nájomnými bytmi prinesie výrazné zlepšenie kvality života budúcich nájomníkov. Súčasťou investície je aj vybudovanie príjazdu a 19 nových parkovacích miest na pozemku za bytovkou. Touto investíciou sa zaväzujeme k dlhodobému zlepšeniu životných podmienok v našom meste pre jeho súčasných aj nových obyvateľov,” doplnil primátor Martin Džačovský.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Poslanci budú rozhodovať aj žiadostiach o dotácie z Fondu PRO Senica, na ktoré má mesto v schválenom rozpočte vyčlenených 80 000 eur. O financie sa mohli uchádzať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto, a takisto fyzické osoby – podnikatelia. Celkovo bolo podaných 84 projektov a žiadaná suma predstavuje 217 041 eur.

V programe zastupiteľstva je aj informácia o postupe mesta pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt Úprava odpadov pre ich využitie v obehovom hospodárstve.


.
Toto je čítané

Vo vojenskom obvode Záhorie našiel okoloidúci občan šesť kusov munície

V lesnom poraste vo vojenskom obvode Záhorie našiel v nedeľu náhodný okoloidúci…

20 rokov