Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027 na vybudovanie troch nových cyklotrás v intraviláne mesta. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

ilustračné foto Envato Elements

“Vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu je jeden dôležitý krok. Ten druhý je napísať žiadosť o dotáciu tak, aby sme boli úspešní a získali sme finančné prostriedky pre naše mesto. Preto opäť skláňame klobúk pred celým tímom, ktorý sa v septembri podieľal na jej príprave,” uvádza mesto na sociálnej sieti.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Mesto plánuje vybudovať tri úseky cyklotrás:

  • Prvý úsek bude dlhý 1 298 metrov a spojí SNP s Koreszkovou ulicou. Na SNP príde k vyznačeniu cyklopruhu na súčasnom chodníku, na Koreszkovej ulici sa chodník rozšíri.
  • Druhý úsek bude merať 634 metrov a bude súčasťou Ulice Pplk. Pľjušťa. Cyklopruhy budú vybudované na jestvujúcej komunikácii.
  • Tretí úsek bude dlhý 605 metrov a nachádzať sa bude na Ulici D. Jurkoviča. Cyklopruhy budú taktiež vybudované na jestvujúcej komunikácii.

Celkový rozpočet na vybudovanie cyklotrás je 747 953 eur, z toho sa bude mesto podieľať na spoluúčasti sumou 59 837 eur. Práce by mali začať na jar 2025.


.
Toto je čítané

Trnavskej župe sa darí dobre hospodáriť, dlh sa postupne znižuje

 V stredu (15.5.) bolo na programe 12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK. Témou…

20 rokov