Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry 9. apríla zúčastnila viac ako polovica zo 492 členov. Záujem o členstvo v tejto organizácii je stále vysoký, oproti minulému roku v nej pribudlo 35 nových členov.

foto Senica.sk

Medzi obľúbené podujatia senických dôchodcov patria Spievanky – posedenia pri harmonike pána Petráša, Tanečky v priestoroch Coop Jednoty, výlety – v minulom roku do Trnavy, Mikulova a Vrboviec, rekreačné pobyty v Liptovskom Jáne či liečebné pobyty v kúpeľoch Nimnica, Trenčianske Teplice, Dudince či v Sezimovom Ústí. Jedenkrát mesačne sa členovia organizácie vypravia aj na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Členovia JDS si v lete zasúťažili na športovom dni v parku pri DAV-e a na konci roka mali tradičné mikulášske posedenie.

Predsedníčka JDS Mária Slezáková spoločne s Annou Závodskou poďakovali výboru a aktivistom za pomoc pri organizovaní podujatí: „Chceme poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú pri akciách a ďakujeme vám, ktorí ste sa na podujatiach zúčastňovali, lebo bez vás by bola aj naša snaha zbytočná.“

V mene mesta sa schôdze zúčastnil zástupca primátora Senica Filip Lackovič: „Do vašej ďalšej užitočnej činnosti vám prajem veľa elánu, ale aj zdravia, aby ste sa mohli opäť takto spoločne stretávať pri rôznych aktivitách a príležitostiach.“ Okrem toho pripomenul aktivity radnice na podporu nielen činnosti organizácie, ale aj všetkých senických dôchodcov, ako sú napríklad zľavy z poplatkov za odpady, dane z nehnuteľností, MHD či vstupného na plaváreň.

Na výročnej členskej schôdzi okrem správ o činnosti a hospodárení organizácie v minulom roku ocenili aj aktívnych členov vyznamenaniami 2. a 3. stupňa. V kultúrnom programe vystúpila skupina Seniorka.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Samozber jahôd sa na Záhorí začal skôr

Nadpriemerné teploty ako aj skorý začiatok jari urýchlil rast plodín. Výnimkou nie…

20 rokov