Ročne sa na celom svete podľa WHO vyskytne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, teda infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Svetový deň hygieny rúk si každoročne pripomíname 5. mája. Nosnou myšlienkou je význam hygieny rúk v prevencii infekcií. 

Hygiena rúk je základným a efektívnym opatrením za predpokladu, že je vykonávaná správne. Zdá sa, že ide o veľmi jednoduchú činnosť, ale nedostatky v dodržiavaní správnych postupov v hygiene sú celosvetovým problémom. Hygienu rúk je potrebné pripomínať nielen zdravotníkom, ale tiež širokej laickej verejnosti. Preto sa Fakultná nemocnica AGEL Skalica zapojila do celosvetovej osvetovej kampane a pacienti a návštevníci mali možnosť vo vestibule hlavnej budovy  informovať sa a vyskúšať si správne postupy pri umývaní a dezinfekcii rúk.  

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Hygiena rúk zachráni každý rok milióny životov, ak sa vykonáva v nemocničnom zariadení v správnych momentoch. „Starostlivosť o ruky je prejavom úcty k tým, ktorí nemocničnú starostlivosť vyhľadávajú a chráni zdravie ostatných pracovníkov, ktorí túto starostlivosť poskytujú,“ vyzdvihla dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti epidemiologička Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH a doplnila: „Neuvedomujeme si s koľkými pôvodcami infekcií počas dňa prídeme nevedomky do styku a koľkokrát si siahneme na tvár a pery. Vieme však ovplyvniť koľkokrát si po odchode z práce, školy, obchodu alebo reštaurácie umyjeme ruky alebo ich pri príchode a odchode od lekára dôkladne dezinfikujeme.“

„K ochrane zdravia a dodržiavaniu hygienických opatrení môže aktívne prispieť každý jeden z nás v každom okamžiku dňa,“ zdôraznil JUDr. Vladislav Šrojta, riaditeľ Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a doplnil, že správna hygiena rúk je životný návyk, ktorý nás nič nestojí, ale má obrovský dosah na zdravie nás všetkých. „Preto som rád, že aj touto edukatívnou akciou môžeme prispieť k šíreniu myšlienky prevencie pred infekciami,“ doplnil riaditeľ nemocnice. 

Záhorí.sk informovala Eva Peterová, hovorkyňa skupiny AGEL SK


.
Toto je čítané

Trnavská župa zlepšuje sociálnu starostlivosť v Borskom Svätom Jure aj vďaka SMART technológiám

Trnavský samosprávny kraj schválil minulý rok prvú SMART stratégiu rozvoja kraja, ktorej…

BM Salon EV