Mesto Malacky podpísalo zmluvu na rekonštrukciu vyše desaťmetrovej pešej lávky ponad potokom Malina v júni minulého roka. Stavba mala byť od odovzdania zhotoviteľovi na konci septembra hotová do dvanástich týždňov. Na prelome apríla a mája ale nestojí ešte ani samotná konštrukcia a jej absencia ohrozuje bezpečnosť chodcov.

Jedna z dvoch peších lávok v Malackách na rozhraní ulíc M. R. Štefánika a Stupavská bola pre zlý technický stav na konci životnosti. Zhotoviteľ Domaxion, s.r.o. sa zaviazal do dvanástich týždňov odstrániť pôvodnú lávku nahradením novej zo železobetónovej konštrukcie a spevnením svahu pri nej. Celková cena za práce bola necelých 60 tisíc eur s DPH. Počas stavby ale nastali komplikácie a práce na dokončení sú omeškané už štyri mesiace. Po týždňoch bez pracovného ruchu sú v posledných dňoch na lávke opäť robotníci.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová nás informovala: „Skutkový stav je taký, že počas prác sa objavil problém s plynovým vedením. Musela sa preto v projektovej dokumentácii prerábať statika, a to malo vplyv na výrobu konštrukcie lávky.“ Ďalej dodala, že dodávateľ ubezpečil mesto o objednanej konštrukcii a jej následnom osadení. O termíne dokončenia vyše desaťmetrovej lávky a prípadných sankciách zhotoviteľovi sme sa nedozvedeli. V zmluve sa ale uvádza pokuta vo výške 0,5 % za každý omeškaný deň z ceny diela. Samotné mesto nepopiera, že uvažovalo, či ukončí zmluvný vzťah a vyberie nového dodávateľa alebo bude stavba pokračovať s tým súčasným. Mesto sa skôr prikláňa k alternatíve, aby sa práce dorobili, keďže konštrukcia je už vyrobená,“ dodala Ľubica Pilzová.

Absentujúca lávka navyše spôsobuje komplikácie chodcom. Tí môžu využiť lávku na druhej strane cesty, či prejsť niekoľko metrov po krajnici cestného mosta I. triedy. Väčšina ľudí využíva práve druhú možnosť, ktorá je pre nich nebezpečnejšia, keďže most ponad potokom Malina má veľmi úzke krajnice. Pri prejazde väčších áut a kamiónov je samotné prejdenie tohto krátkeho úseku pre chodov riskantné a neraz môže dôjsť ku kolíznym situáciám. Mestu Malacky sme sa pýtali aj na tento fakt, na konkrétnu otázku nám ale neodpovedali.


.
Toto je čítané

Do domova v Moravskom Svätom Jáne prijmú opatrovateľky

Zariadenie pre seniorov Domov MUDr. Dallosa Moravský Svätý Ján  prijme do pracovného…

20 rokov