Obec a Farnosť Kúty, Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Cyrilometodská spoločnosť Bratislava Vás pozývajú na XXII. SLÁVNOSTI SVÄTÉHO GORAZDA KÚTY 24. júla 2011 v Kútoch.

XXII. slávnosti svätého Gorazda tvoria súčasť XXII. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky IVAN GAŠPAROVIČ.

Program 24. júla 2011 nedeľa
10.00 h Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa Pestúna
Slávnostná svätá omša, celebruje vdp. František Moško, správca farnosti
účinkuje, Chrámový zbor Scholla cantorum pod umeleckým vedením Antónie Palkovičovej

11.00 h Pamätník zrodu svätogorazdovskej tradície
K pocte svätého Gorazda
Spomienkovo-umelecký program
Účinkujú
Otvorenie Ing. Branislav Vávra, starosta obce Kúty
Slávnostný príhovor PaedDr. Miroslav Holečko,
projektový manažér NOC, predseda SSG
Spev Chrámový zbor Scholla cantorum
Recitácia Ing. Mária Rosová, PhDr. Ľubor Hallon, CSc.

Zdroj: Kuty.sk


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo rokovalo o dotáciách aj úprave odpadov

Vo štvrtok (18.4.) sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici.…

BM: Ustekana sobota