Šaštín patrí medzi najstaršie obce Slovenska. Prvá zmienka o jeho existencii pochádza z r. 1218 pod názvom Saswar. Už v tom čase bol sídlom archidiakona. Obec bola majetkom Stibora a od konca 15. storočia patrila Czoborovcom. K tomuto obdobiu sa viaže aj vznik pútnického miesta v Šaštíne.

Neďaleko zámku Czoborovcov visel na strome obraz Panny Márie, ku ktorej sa ľudia prichádzali modliť. Medzi nimi aj Angelika Bakičová, rod. Czoborová, manželka Imricha Bakiča de Ande, ktorý ju raz počas manželskej hádky na mieste, kde dnes stojí kaplnka, vyhodil z koča. Vo svojich modlitbách pri obraze Angelika prosila Pannu Máriu o pomoc v rodinnom trápení. Jej prosby boli v roku 1564 vyslyšané a jej manžel sa zmenil. Na znak vďaky dala vyhotoviť sochu Panny Márie Sedembolestnej. Uložili ju do trojhrannej kaplnky postavenej pri mieste, kde sa Angelika chodievala modliť.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Počas tureckých vojen (1654) sochu preniesli na zámok. V roku 1710 ju znova vyniesli a uložili v kaplnke. Ľud sa k nej chodieval modliť a začali sa šíriť chýry o zázrakoch pri uzdravovaní ľudí na tele i duchu. To bol dôvod, prečo sochu 25. augusta 1732 preniesli do Loretánskej kaplnky pri kostole na námestí.

Vtedajší arcibiskup Esterházy vymenoval komisiu na čele s ostrihomským kanonikom Jánom Angelim, aby preskúmala 726 zázračných prípadov uzdravenia. Výsledky šetrenia tejto komisie potom ešte preverila ďalšia cirkevná komisia v Bratislave, ktorá potvrdila, že socha Panny Márie Sedembolestnej je zázračná…

Na sv. omši vyhlásenia zázračnej sochy Panny Márie sa 18. októbra 1732 zúčastnilo vyše 10-tisíc pútnikov. Provinciál rádu paulínov sa v roku 1733 podujal postaviť v Šaštíne pútnický chrám a kláštor.

V roku 1987 baziliku navštívila Matka Tereza z Kalkaty a 9. mája 1990 sa konala v Šaštíne prvá celonárodná púť. Baziliku poctil svojou návštevou 1. júla 1995 pápež Ján Pavol II a 15. septembra 2021 aj pápež František. Šaštín ako pútnické miesto sa každoročne stáva miestom stretávania tisícov veriacich.

Zdroj: Ivan Knotek: Záhorie

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Vedúca sestra vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Katarína Filípková získala ocenenie

Aj tento rok si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek…

20 rokov