Cyklodoprava sa stáva čoraz populárnejšou. Nasvedčuje tomu množstvo nových cyklotrás v mestách aj v prírodných oblastiach. Samotnou témou je ale ich zvolený povrch. Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj pristupujú k materiálom odlišne.

Moravská cyklotrasa Brodské - Kúty - Moravský Svätý Ján
Moravská cyklomagistrála Brodské –  Moravský Svätý Ján s povrchom penetračného makdamu

Ako nás informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman: „Cykloturistické trasy majú väčšinou nespevnený povrch, cyklodopravné trasy sa budujú s asfaltovým, alebo betónovým povrchom.“ Pri výbere rozhoduje účel, trasovanie aj bezpečnosť. Prístup je ale v prípade krajov a samospráv odlišný. V Trnavskom samosprávnom kraji vybudovali dva úseky Moravskej cyklomagistrály technológiou penetračného makadamu. Ako povedala riaditeľka odboru komunikácie Natália Petkáčová z TTSK: „Prvý úsek sa nachádza medzi ochrannou hrádzou rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí a križovaním cez rieku Myjava, na ktorý nadväzuje druhý dokončený úsek po obec Brodské.“

Plocha draka Knihy.Zahori

Viacero cyklistov sa práve na penetračný makadam sťažuje. Pýtali sme sa aj na to, prečo kraj použil práve takýto povrch namiesto klasického asfaltu, či nespevneného povrchu. Natália Petkáčová z Trnavského samosprávneho kraja hovorí, že museli vyhovieť požiadavkám Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Teleso cyklotrasy prechádza korunou ochrannej hrádze rieky Morava.“ Pri výstavbe použili také technológie, ktoré by nezaťažili samotnú ochrannú hrádzu. Ako dodala: „V prípade penetračného makadamu sa môže stať, že krátko po jeho zhotovení môže ešte z povrchu odlietavať štrk.“ Tento typ používajú najmä v extravilánoch.

Moravská cyklomagistrála Skalica Holíč NaKole 4

„V porovnaní s asfaltom je povrch drsnejší, čo znamená, že sa na ňom menej šmýka a prejazd po ňom je bezpečnejší.“ Navyše je zvolený materiál aj šetrnejší k životnému prostrediu. Z cenového hľadiska ale nepredstavuje významnú finančnú úsporu. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman hovorí, že penetračný makadam na území kraja nie je a ani v budúcnosti ho nemajú v pláne použiť.

 

Trnavský samosprávny kraj minulý rok dokončil výstavbu ďalších častí Moravskej cyklomagistrály, a to úseky medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským. Ako nám povedala Natália Petkáčová z TTSK, v tomto roku je plánová výstavba od Adamovských jazier pri Gbeloch po Lávku Veľkej Moravy. V budúcnosti môžeme očakávať aj prepojenie cyklotrás medzi Bratislavským a Trnavským krajom.


.
Toto je čítané

Od 1. júna štartujú cyklobusy ARRIVA na Záhorí, autobusy s nosičmi bicyklov budú premávať po dvoch trasách

Od soboty 1. júna sa začne na Záhorí v Bratislavskom kraji sezóna…

20 rokov