Jedným z bodov posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Gbeloch bolo aj prerokovanie zámeru možnej výstavy obchodného centra, ktoré doteraz v Gbeloch chýba. O vyjadrenie sme požiadali primátora mesta Martina Jahodku.

foto Gbely.sk

“Myšlienka zvýšenia dostupnosti nákupných možností v Gbeloch nie je nová. Neustály dopyt obyvateľov mesta po zvýšení kvality ich života prostredníctvom zlepšenia dostupnosti tovarov a služieb je absolútne opodstatnený. Som preto rád, že do posledného MsZ bol predložený zámer, týkajúci sa možnosti mať v našom meste obchodné centrum menšieho rozsahu, ktorého nosnou časťou bude jeden z reťazcov pôsobiacich na Slovensku, spolu s priestormi pre ďalšie, potenciálne nemenej zaujímavé obchodné prevádzky iného typu. Tento zámer poslanci podporili,” vyjadril sa primátor mesta, Martin Jahodka.

Plocha draka Knihy.Zahori

Primátor Jahodka tvrdí, že proces je komplikovaný a je ťažké vyhovieť všetkým stranám: “Zatiaľ sme iba na začiatku a stále nie je uzavretých viacero dôležitých otázok. Mesto sa ešte k ničomu nezaviazalo, nič nepredalo, nepodpísalo žiadnu záväznú zmluvu. Pracujeme na tom, no asi nemusím zdôrazňovať, že podobné projekty a s tým súvisiace jednania sú náročné nielen na čas. Čo, kedy, kde, s kým, za akých podmienok a či vôbec, sú otázky ktoré nie je jednoduché uzavrieť tak, aby všetci boli spokojní. Najmä, keď zainteresované strany majú svoje vlastné predstavy, podmienky, či požiadavky. Na základe skúseností z minulosti sme pochopili, že ak chceme zrealizovať túto víziu, musíme postupovať inak. Vytypovali sme novú lokalitu v meste, ktorá začala byť zaujímavá už aj pre potenciálnych investorov projektu a celá myšlienka tak mohla byť posunutá do „ďalšieho kola“. Aktuálne prebieha na túto tému širšia diskusia.”

Primátor mesta Martin Jahodka verí, že obchodné centrum by využili nie len Gbelčania, ale aj obyvatelia z blízkeho okolia. “V prípade, že sa nám projekt podarí dotiahnuť do úspešného konca, tak okrem rozšírenia nákupných mož ností prinesie tento projekt aj nové pracovné príležitosti. V neposlednom rade však nezabúdajme ani na pozitívne sprievodné dopady tejto investície. Obchodné centrum nebudú využívať len Gbelania, ale aj obyvatelia okolitých obcí, a práve oni môžu byť ďalšími potenciálnymi zákazníkmi viacerých menších prevádzok v Gbeloch. Ruku na srdce, keď už ste vycestovaní v Skalici alebo v Holíči kvôli väčšiemu nákupu, nerozmýšľate, že sa tam zastavíte niekde aj na kávu, možno na obed, neskočíte do obľúbeného mäsiarstva, dohodnete si termín u kaderníčky, dáte s deťmi zmrzlinu a podobne? Prečo ale cestovať tak ďaleko, keď to všetko by sa dalo vybaviť aj za rohom v Gbeloch? Celý proces sa snažíme aktívne komunikovať smerom na poslancov aj verejnosť v dostatočnom predstihu, preto pevne verím, že projekt výstavby OC v našom meste bude všeobecne vnímaný pozitívne,“ dodáva primátor Jahodka.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Aquapark Trnava začína letnú sezónu oslavou sviatku detí

Leto je pomaly ale isto za dverami a jednou z prvých možností,…

20 rokov