Trnavský samosprávny kraj pripravuje nové cestovné poriadky na obdobie 2011/2012. Pri tejto príležitosti majú občania možnosť cez svoje obecné úrady zaslať svoje požiadavky.

Občania môžu v tejto súvislosti zasielať svoje požiadavky na úpravu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na emailové adresy obecných úradov obcí. Tieto požiadavky budú prerokované a v prípade opodstatnenosti a možnosti ich realizácie zapracované do nových cestovných poriadkov.

Pri svojich návrhoch je potrebné zvážiť ich prínos pre väčšie skupiny cestujúcich.


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov