Zviditeľniť mlyny ako jeden z najvýznamnejších vynálezov ľudstva a sprístupniť verejnosti neprístupné stavby s bohatým príbehom bolo cieľom Dňa otvorených mlynov.

Mlyn bratov Pilárikových v Skalici
Mlyn bratov Pilárikových v Skalici

Prvý ročník celoštátneho podujatia v Českej republike organizovalo v sobotu (11.5.) Technické múzeum v Brne, pripojili sa však aj dva slovenské mlyny – bývalý vodný Mlyn bratov Pilárikových v Skalici a veterný mlyn v Holíči, informovala Turistická informačná kancelária mesta Skalica.

 

Podujatie sa koná pri príležitosti výročia vzniku prvého mlynárskeho erbu, ktorý vznikol pred 908 rokmi 13. mája 1116. Návštevníci môžu absolvovať prehliadky mlynov, ukážky ich fungovania a získajú informácie o ich histórii a význame.

Veterný mlyn v Holíči je miestom rôznych podujatí. | Foto: Dušan Vančo, Trnavské rádio
Veterný mlyn v Holíči je miestom rôznych podujatí. | Foto: Dušan Vančo, Trnavské rádio

Veterný mlyn v Holíči bol postavený koncom 19. storočia. Je jediným zachovaným kamenným mlynom na Slovensku. V mlyne sa mlelo ešte počas prvej svetovej vojny a následne aj po druhej svetovej vojne, ale len v malých potrebách a zrejme na benzínový pohon.

Záhorácke rádio 2024 01

Devastácia mlyna nastala po roku 1950. V 70. rokoch 20. storočia bol veterný mlyn odpredaný miestnemu poľovníckemu združeniu a v roku 1972 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po rekonštrukcii slúžil ako zázemie pre miestne poľovnícke združenie a posledné roky ako stála expozícia Mestského múzea a galérie v Holíči. Verejnosti je sprístupnený počas letnej turistickej sezóny so stálou expozíciou o mlynoch na Záhorí a rakúskej oblasti Weinviertel.

Skalický mlyn kedysi | Zdroj- Register modernej architektúry : Štátny archív Skalica
Skalický mlyn kedysi | Zdroj- Register modernej architektúry : Štátny archív Skalica

Mlyn bratov Pilárikových v Skalici, pôvodne vodný mlyn, kúpili bratia v 20. rokoch minulého storočia. Starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon. Mlyn slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, keď bol definitívne zatvorený. Mlela sa v ňom pšenica a raž, ale aj jačmeň, detská krupica a krúpy. V súčasnosti je zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Mlyn sa stal významnou technickou pamiatkou so zachovaným funkčným zariadením.


.
Toto je čítané

V obci Závod rekonštruujú cestu za studena

Na Záhorí uzatvorili cestári vozovku od križovatky v intraviláne obce Závod až po…

20 rokov