Nadpriemerne vysoké teploty na dané ročné obdobie znamená frekventovanejšie pobyty ľudí v prírode. S tým sa spája možné riziko vzniku požiarov. Navyše, ak dlhšiu dobu nie je zrážkové obdobie. Na príčiny a najčastejšie dôvody sme sa pýtali príslušných orgánov.

ilustračné foto, požiar Láb

Ako nás informoval Slovenský hydrometeorologický ústav, na prelome zimy a jari bolo na Záhorí extrémne teplo, čo znamená aj skorší začiatok vegetačného obdobia. Teploty typické pre obdobie o niekoľko týždňov neskôr navyše pretrvávali dlhšiu dobu. Ak sa k teplému počasiu pridá dlhšie obdobie bez zrážok, niekoľkonásobne vzrastá riziko vzniku požiarov.

Na konkrétne štatistiky sme sa pýtali Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Za predchádzajúci rok od 1. marca do 30. septembra bolo v okrese Malacky najčastejšou príčinou požiarov úmyselné založenie, a to až štrnásťkrát. Za marec tohto roka bola situácia rovnaká, neznáme osoby zapálili štyri požiare. Porušenie zákona ochrany pred požiarmi je trestané pokutami. Väčšina lesných spoločenstiev nemé regulované ohniská a preto je v nich zakázané zakladať oheň. „Samotné vytvorenie nelegálneho ohniska nie je porušením predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Zakázané je zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,dodal Štefan Surovský z OR HaZZ v Malackách.

Fest Fiesta 2024

Mnoho ľudí chodí aj do lesov vo Vojenskom obvode Záhorie, ktoré je v určitých dňoch a časoch pre potreby Ministerstva obrany SR uzavreté. Na tomto území nie je možné vytváranie žiadnych ohnísk. Založením ohňa v lese, ale v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru aj fajčením a odhodením horiacich, alebo tlejúcich predmetov sa takto konajúca osoba dopúšťa priestupku s možnosťou pokutovania do výšky 1 000 eur,“ informovalo generálne riaditeľstvo Vojenských lesov a majetkov v Pliešovciach. Zároveň môžu ľudia vo Vojenských lesoch Záhorie stretnúť aj lesnú stráž, ktorá kontroluje dodržiavanie poriadku v prírode.

Hasičský a záchranný zbor v Malackách, Vojenské lesy a majetky aj Slovenský hydrometeorologický ústav spolupracujú s úradmi aj obcami ohľadom opatrení pred vznikom požiarov, či o informovaní o samotných ohniskách a ich rizikách. Samotné monitorovanie požiarneho nebezpečenstva nezabezpečuje SHMÚ, ale Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Ministerstva vnútra SR.

Ilustračné foto: Požiar v Moravskom Svätom jáne

Na vznik požiarov vplýva viacero faktorov, podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu to sú poveternostné podmienky, vlhkosť pôdy, materiálu vhodného na horenie. „Ďalej sú to dni s vysokými teplotami vzduchu, nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, ako aj vyššími rýchlosťami vetra. Práve vietor je dôležitým faktorom pri rýchlosti a smere šírenia požiaru.“ Okrem toho riziko požiarov zvyšuje výskyt sucha, keď zrážky chýbajú úplne alebo sú výrazne nižšie.


.
Toto je čítané

Turistická informačná kancelária Malacky sa presťahovala

Od pondelka (20. 5.) je Turistické informačná kancelária (TIK) Malacky otvorené na…

20 rokov