Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) vyhlasuje grantovú výzvu na podporu vodozádržných opatrení. Na projekty rozdelí sumu vo výške 200 000 eur. Záujemcovia sa môžu do výzvy zapojiť prostredníctvom online formulárov do 31. augusta. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.

foto BVS

“Táto grantová výzva predstavuje jednu z kľúčových súčastí našej stratégie udržateľného rozvoja. Chceme ňou motivovať a podporiť verejnosť k vytváraniu vodozádržných opatrení, ktoré sú nevyhnutným krokom pre environmentálnu a infraštruktúrnu udržateľnosť,” skonštatoval Stračiak.

Plocha draka Knihy.Zahori

Do výzvy sa môžu zapojiť fyzické osoby, verejné subjekty (školy, škôlky, občianske združenia či domovy sociálnych služieb, obce v pôsobnosti BVS či firmy a správcovské spoločnosti. Pre každú z týchto skupín sú sú vyčlenené financie vo výške 50 000 eur.

BVS sa v tomto roku intenzívnejšie zameriava na podporu vodozádržných opatrení, teda zadržiavanie vody tam, kde spadne. Cieľom týchto opatrení je zmierniť negatívne dosahy klimatickej zmeny a odbremeniť kanalizačnú sústavu od dažďových vôd. Prostredníctvom výzvy preto podporí projekty, ktoré prispievajú k ekologickej udržateľnosti a zlepšeniu adaptácie na zmenu klímy v regióne.

Bližšie informácie sú zverejnené na webe BVS.


.
Toto je čítané

V obci Závod rekonštruujú cestu za studena

Na Záhorí uzatvorili cestári vozovku od križovatky v intraviláne obce Závod až po…

20 rokov