Pozývame všetkých priaznivcov jogy na intenzívny kurz v termíne od 1. – 5. 8. 2011 v kultúrnom dome v Moravskom Sv. Ján.

Cvičí sa denne o 10:00 hod. Poplatok 5€ celý týždeň, jedno cvičenie 1€. Predcvičuje Anna Šeniglová.

Info: 0948006424

Cvičenie je vhodné pre vštkých – mladých i starých, mužov i ženy, začiatočníkov i pokročilých.


Joga je filozoficko-náboženský smer a meditačná prax a teória, pochádzajúca zo starovekej a stredovekej Indie. Na západe mnohí ľudia pod pojmom joga chápu len telesné cviky, tzv. asany, vedúce okrem iného k prečisteniu mysle.

Cvičenia
Cvičenia jogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na typickej vyučovacej hodine sa na tento účel používajú krije (rad cvičení) so statickými i dynamickými asanami, ďalej fáza hlbokého uvoľnenia, ako aj meditácia.


Účinok jogy
Účinok jogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým získavame schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.


Účinky jogy

  • Joga dáva zdravie: Prostredníctvom jogy možno získať alebo udržať si dobré zdravie. Jogovým cvicením môžeme rozšíriť schopnosť ovládať niektoré systémy, ktoré bežne neovládame, pretože pracujú autonómne, mimo našej vôle. Rôzne polohy tela pôsobia na žľazy s vnútornou sekréciou, stimulujú tvorbu hormónov a udržujú nervovú sústavu v bdelom stave.Pránajámou (dychacími technikami) ovplyvňujeme priaznivo celý telesný metabolizmus a krvný obeh.
  • Joga rozvíja koncentráciu.
  • Joga pomáha ziskať sebadôveru.
  • Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.
  • Joga zosúlaďuje vnutorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.
  • Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, prípútanosti, závislosti.
  • Joga umožňuje sebarealizáciu.

Cieľ
Základným cieľom jogy je oslobodenie duše od hmoty (telesnosti), aby sa duša priviedla do stavu čistého vedomia. Prostriedkom k tomuto cieľu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie.


.
Toto je čítané

V malackom kine odznejú piesne The Beatles

V rámci 59. ročníka Malackej hudobnej jari vystúpi v utorok 23. apríla…

BM: Ustekana sobota