Digitalizácia kina v Malackách je názov projektu v celkovej hodnote 91 044 eur, ktorý pripravuje Mesto Malacky. Vo svojej podstate reaguje na aktuálne požiadavky technického pokroku v oblasti výroby filmových kópií. V úsilí o zachovanie kina ako obľúbenej formy kultúrneho vyžitia v meste je jeho technická obnova nevyhnutná.

Foto: S. Osuský

Podnet na realizáciu projektu digitalizácie kina podala príspevková organizácia mesta Mestské centrum kultúry v Malackách. Práve ona má v správe tzv. Kultúrní domeček, v ktorom sídli aj obľúbené kino. Filmový priemysel sa modernizuje a čoraz zriedkavejšie sa vyrábajú 35-milimetrové filmy. Nahrádzajú ich digitálne nosiče, pričom časom sa očakáva úplný zánik starých kinofilmov.

Pre vysokú finančnú náročnosť projektu mesto hľadalo pomoc na viacerých miestach. Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej dotačnej politiky prispel sumou 2000 eur, Audiovizuálny fond poskytol sumu 34 000 eur a žiadosť o finančný príspevok na tento účel vo výške 20 000 eur putovala aj do Nadácie SPP. Ostatné náklady budú hradené z rozpočtu mesta.

Finančne najnáročnejšie položky predstavuje výmena digitálneho projektora, plátna a kinoservera s príslušenstvom. Výhodou pre návštevníkov kina i prevádzkovateľov je aj skutočnosť, že pred uvedením filmu nebude treba čakať, kým jeho kópie najskôr uvedú najväčšie kiná. Premiéry bude možné z digitálnych diskov vysielať aj hneď v deň ich oficiálneho uvedenia do distribúcie. Technickým prínosom je skutočnosť, že kvalita obrazu sa s počtom prehratí nezhorší a zvuk takisto zostáva čistý, bez šumov.

V súčasnosti je projekt iba v štádiu prípravy, no jeho ukončenie sa predpokladá v prvých mesiacoch nasledujúceho roka.

Tatiana Búbelová


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov