Dva dni na futbalovom štadióne v Skalici patrili najmenším futbalovým brankárom. V pondelok a v utorok 25.-26.7.2011 sa na štadióne v Skalici konal brankársky minikemp.

Do Skalice zavítal zakladateľ úspešnej Brankárskej školy, Jána Chrastil.
Pán Chrastil na svojich troch tréningoch ukázal praktické ukážky futbalového tréningu brankárov.Najmenší brankári s radosťou absolvovali tento brankársky minikemp a spoločne sa aj zabavili,ale hlavne sa priučili brankárskemu umeniu.

Tohto minikempu sa zúčastnili prevažne brankári zo Skalice.

Organizátor minikempu, Mládežnícke futbalové centrum Viktória nadviazal spoluprácu s Brankárskou školou Jána Chrastila a dohodli na zorganizovaní zimného brankárskeho minikempu.

Winkler Vladimír


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024