Na desiatom zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, ktoré sa uskutočnilo v stredu, bolo schválených 21 projektových zámerov v celkovej hodnote viac ako 22 miliónov eur. Zamerané sú najmä na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a taktiež na implementáciu zelených a modrých opatrení v reakcii na zmenu klímy. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

foto BSK

“Projektové zámery boli schválené v podstate jednohlasne a bez pripomienok. Vnímam to ako dobrú vizitku práce tímu, ktorého úlohou je pomôcť mestám a obciam s prípravou kvalitných projektov. Naším spoločným cieľom je dostať európske prostriedky do regiónu na realizáciu zmysluplných projektov,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Záhorácke rádio 2024 01

V súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti bolo schválených 14 projektových zámerov. Týkajú sa budov materských a základných škôl, obecných či mestských úradov, športovej haly, viacúčelovej telocvične, spoločenského a kultúrneho domu či domu smútku. Ide o bratislavské mestské časti Petržalka, Ružinov a Rusovce, ale aj Pezinok, Hamuliakovo, Zohor, Kostolnú pri Dunaji, Doľany, Svätý Jur a Boldog.

V súvislosti s budovaním prvkov zelenej a modrej infraštruktúry bolo schválených sedem projektových zámerov. Je medzi nimi rekonštrukcia trhoviska, revitalizácia vnútrobloku, verejného priestoru či parkov. Ide o mestské časti Ružinov a Rača, rovnako tak Senec, Malacky, Modru a Rohožník.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Na schválenie projektových zámerov je potrebné dosiahnuť dohodu na úrovni zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, socioekonomických partnerov a štátu.

“Vďaka kontinuálnej spolupráci a komunikácii s mestami a obcami vieme presne zadefinovať, v ktorých oblastiach a témach sú požiadavky územia najväčšie. Našou úlohou bude prostredníctvom revízie Programu Slovensko zabezpečiť presun eurofondov do tých opatrení, v ktorých z územia evidujeme najväčší dopyt a pripravenosť projektov,” poznamenal riaditeľ odboru implementácie operačných programov Úradu BSK Peter Furik.

Samotná revízia je však podľa kraja komplikovaný proces, ktorý bude na úrovni Riadiaceho orgánu a následne Európskej komisie trvať niekoľko mesiacov. V Rade partnerstva by však chceli schváliť aj zásobník projektov, ktoré hneď po doplnení zdrojov môžu ísť do realizačnej fázy.

Záhorácke rádio 2024 01

Kompletný zoznam schválených projektov

 1. Projektový zámer „Zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy MŠ a ZŠ Orešie v Pezinku“ žiadateľa mesto Pezinok
 2. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 3. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 4. Projektový zámer „Obnova Športovej haly Draždiak“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Petržalka
 5. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti Miestneho úradu v Rusovciach“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rusovce
 6. Projektový zámer „Energetická obnova Spoločenského domu Bulharská“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 7. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vajanského“ žiadateľa mesto Pezinok
 8. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej telocvične Hamuliakovo“ žiadateľa obec Hamuliakovo
 9. Projektový zámer „Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy kultúrneho domu“ žiadateľa obec Zohor
 10. Projektový zámer „REVITALIZÁCIA CENTRA S OHĽADOM NA ZMENU KLÍMY“ žiadateľa obec Kostolná pri Dunaji
 11. Projektový zámer „Energetická obnova objektu Základnej školy v obci Doľany“ žiadateľa obec Doľany
 12. Projektový zámer „Obnova a energetické zhodnotenie budovy domu smútku“ žiadateľa obec Kostolná pri Dunaji
 13. Projektový zámer „Energetická obnova budovy Obecného úradu“ žiadateľa obec Boldog
 14. Projektový zámer „Energetická obnova mestského úradu, krídlo “B”“ žiadateľa mesto Svätý Jur
 15. Projektový zámer „Komplexná rekonštrukcia trhoviska na Herlianskej ulici a revitalizácia okolia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 16. Projektový zámer „Revitalizácia vnútrobloku Narcisová s dôrazom na adaptáciu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Ružinov
 17. Projektový zámer „Park J. M. Hurbana a okolie – komplexná revitalizácia verejných priestorov“ žiadateľa mestská časť Bratislava – Rača
 18. Projektový zámer „Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry“ žiadateľa mesto Senec
 19. Projektový zámer „Regenerácia vnútrobloku Záhorácka“ žiadateľa mesto Malacky
 20. Projektový zámer „Revitalizácia verejného priestoru – Obnova chodníka v Lipovej Aleji a Obnova spevnených plôch cintorína Modra – II. etapa“ žiadateľa mesto Modra
 21. Projektový zámer „Centrálny park v Rohožníku“ žiadateľa obec Rohožník

.
Toto je čítané

BSK bude opäť očkovať proti HPV vírusu aj v Malackách

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude po deviaty raz očkovať proti HPV vírusu.…

BM Záhada Vedy