Aktuálne projekty na podporu zamestnanosti predstavili pracovníci Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí (ÚPSVR) v Senici zamestnávateľom na stretnutí, ktoré sa konalo v stredu 22. mája.

foto Envato Elements / alinabuphoto

Riaditeľ ÚPSVR v Senici Martin Ružička uviedol, že nezamestnanosť v okresoch Senica a Skalica za posledné 2 roky mierne poklesla. Na trhu práce sa ale už onedlho objavia absolventi vysokých a stredných škôl. „Zamestnávať mladých ľudí je nová výzva,“ povedal na úvod Ružička.

Záhorácke rádio 2024 01

V Senickom okrese evidoval ÚPSVR ku koncu apríla 1807 uchádzačov o zamestnanie. Lepšia situácia bola v okrese Skalica, kde bolo v evidencii ÚPSVR 853 ľudí. Najviac nezamestnaných v týchto okresoch bolo vo vekovej skupine 40-49-ročných, možno teda predpokladať, že ide o ľudí s určitými pracovnými skúsenosťami. Mladšia veková kategória bola na tom o niečo lepšie. V evidencii ÚPSVR bolo v okrese Senica 358 ľudí a v okrese Skalica len 181 ľudí vo veku 21-29 rokov, ktorí si hľadali prácu.

Najviac ľudí v evidencii uchádzačov o zamestnanie malo stredoškolské vzdelanie, v okrese Senica to bolo 1124 ľudí, v Skalickom okrese o polovicu menej. So základným vzdelaním má v okrese Senica ÚPSVR v evidencii 518 ľudí, v Skalickom okrese len 204.

Hoci nie všetci zamestnávatelia majú momentálne voľné pracovné miesta, nikto z nich nepohrdne šikovnými ľuďmi, ktorí chcú pracovať. Takých prijmú napr. v a. s. Senické a skalické pekárne. Dagmar Cvečková, vedúca personálneho odboru spoločnosti uviedla, že momentálne výrazný nedostatok pracovníkov nepociťujú. Vyučení sú v ich firme, samozrejme, vítaní, no zaučiť dokážu aj ľudí bez vzdelania, chýbať by im ale nemala zručnosť a chuť pracovať.

Záhorácke rádio 2024 01

Grafobal,a.s., podľa slov vedúcej personálneho oddelenia spoločnosti Márie Cingelovej dlhodobo hľadá výrobných operátorov a obsluhu vysokozdvižných vozíkov. Hoci firma spolupracuje aj so strednou školou v Holíči, výrobní pracovníci im chýbajú. Aj tu totiž pocítili odchod do predčasného dôchodku, pre ktorý sa rozhodli viacerí skúsení pracovníci.

Spolupráca s odbornou školou želané výsledky neprináša ani spotrebnému družstvu COOP Jednota. „Mladí ľudia sa u nás síce vyučia, odpracujú si prax, ale po skončení školy v obchodoch nezostanú. Idú radšej do výroby alebo do zahraničia. Práca v obchodných prevádzkach je náročná, mladých príliš neláka. Prevádzky máme v 4 okresoch, najťažšie sa noví zamestnanci hľadajú v okresoch Malacky a Piešťany, kde pracovné príležitosti nechýbajú,“ uviedla Hana Turzová, vedúca personálneho oddelenia COOP Jednota Senica.

Firma Eissmann momentálne veľa voľných pracovných miest nemá, no podľa slov personalistky Evy Benekovej manuálne zručných ľudí neodmietnu ani dnes, keď automobilový priemysel pociťuje stagnáciu.

Najbližším informatívnym stretnutím pre zamestnávateľov, ktoré ÚPSVR v Senici plánuje zorganizovať, by mala byť burza práce. Okrem zamestnávateľov pozvú na ňu aj stredné školy a ich študentov.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Beach volejbalový turnaj v Šaštíne už po 22. krát

Posledný júlový víkend sa bude v Šaštíne niesť v športovom duchu. Už…

20 rokov