Napriek skorému začiatku jari a vysokým teplotám ľudia nehlásia vysoký výskyt komárov. Ako je to s ich liahnutím, ktorý druh spôsobuje najväčšie problémy a či sú účinnejšie ekologické prípravky od tých chemických, sme sa pýtali Tomáša Derku z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Napriek tomu, že regulácia výskytu komárov je primárne v kompetencii obcí, robíme maximum, aby sme starostom v tomto „boji“ pomohli.
Kontrola liahnísk, ilustračné foto BSK

Obec Moravský Svätý Ján je v povodí rieky Morava v dĺžke približne 8 kilometrov. Podľa starostu Antona Emricha zatiaľ nezaznamenali výraznejší vzostup výskytu komárov. „Boj s komármi zatiaľ prebieha prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí hneď na začiatku jari začali s monitoringom liahnísk a následnou aplikáciou BTI.“

Ekológa Tomáša Derku sme sa pýtali na konkrétny boj s komármi. „Povodňové komáre rodu Aedes spôsobujú takzvané komárie kalamity, ktoré nám robia najväčšie problémy v nive Moravy. Ich samičky kladú vajíčka do blata na miestach, kde sa občasne vyskytuje voda, najmä po povodniach.“ Zároveň dodáva, že v tomto prípade je najúčinnejším prípravkom použitie larvicídu s BTI, ktorý larvy hubí a neubližuje iným organizmom žijúcim vo vode. Podľa Derku je dôležité vedieť miesta množenia komárov a následne ich monitoring. „Práve včasný zásah bol v minulosti problém a obávam sa, že sa ho stále nepodarilo vyriešiť.“ Povodňové komáre vedia zaletieť aj niekoľko kilometrov, tie z rodu Culex len niekoľko stoviek metrov. Ich výskyt je najmä v rôznych nádobách na vodu v záhradách. Práve tento druh kladie vajíčka do vody. „Treťou skupinou sú komáre, ktoré sa množia v trvalých vodách v prírode, napríklad rodu Anopheles. Tie zvyčajne dokážu účinne redukovať ich prirodzení predátori, preto nezvyknú spôsobovať väčšie problémy,“ dodáva Tomáš Derka.

Záhorácke rádio 2024 01

Pre ľudí je dôležité aj to, ktorý prípravok sa použije na boj proti komárom. Tie na báze BTI sa používajú na likvidáciu lariev, z ktorých by sa neskôr mohli vyliahnuť komáre. „Naviac zabíjajú iba larvy komárov, pre ostatné vodné organizmy, vrátane rýb, ale aj pre človeka, sú neškodné.“ Ako hovorí ekológ Tomáš Derka, chemické prípravky sa používajú na dospelé jedince: „Zabíjajú všetok hmyz, aj ten čo nám nevadí, prípadne je nám prospešný, napríklad opeľovače. Sú vysoko toxické pre vodné organizmy, vrátane rýb, preto by sa vôbec nemali používať v blízkosti vodných plôch.“ Dôležitým faktorom je aj miesto použitia chemických postrekov, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a ich použitie v obci je nebezpečné.

Postreky musia byť podľa Derku plošné, aby boli vôbec účinné. „Postreky z áut, ako sa zvyknú robiť v obciach, majú nízku efektivitu. Zdokumentovali sme to pred pár rokmi vo Vysokej pri Morave. Výsledkom postreku boli záhrady kontaminované cypermetrínom, pričom komárov neubudlo, ale pribudlo.“ Naviac, mesiac po takomto zákroku by ľudia nemali konzumovať ovocie a zeleninu zo svojich záhrad. Derka dodáva, že na tieto prípravky si komáre vytvoria odolnosť. „Je to rovnaký princíp, ako odolnosť baktérií voči antibiotikám.“

Starosta Moravského Svätého Jána Anton Emrich hovorí, že je dôležitá spolupráca nielen na regionálnej úrovni. Podľa neho regionálne samosprávy nemajú dostatočné kompetencie a možnosti. „Spolupráca a koordinácia činností musí prebiehať nie len na regionálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni (Rakúsko – Česko – Slovenskej).“ Emrich ďalej dodáva, že v prípade riešenia kalamitných situácií by mali participovať ministerstvá ale aj Povodie Dunaja a Moravy.

V posledných dňoch zaznamenal SHMÚ stupne povodňovej aktivity na Dunaji aj Morave pre intenzívne dažde v zahraničí. Práve to môže spôsobiť zvýšený výskyt komárov, keďže na viacerých miestach boli zatopené záplavové územia. „V tejto chvíli (4.6.2024) je dolná Morava spätne zavzdutá kvôli vysokej hladine Dunaja v Devíne, takže Devínske jazero je pod vodou.“  Tomáš Derka z Katedry ekológie dodáva, že ak sa proti larvám v tejto oblasti včas nezasiahne, tak sa rozletia do Devínskej Novej Vsi, Devína ale aj do ďalších oblastí či Rakúska. „Devínske jazero je podľa našich meraní najproblémovejšie, množstvo komárov pri kalamitách tam býva naozaj extrémne.“

V prípade výskytu komárov záleží aj na množstve úhrnu zrážok. „Podstatné je aby boli zatopené liahniská povodňových druhov. Tie sa môžu naplniť pri povodni, ale aj pri intenzívnych lokálnych dažďoch.“ Pre povodňové komáre je dôležitá povodeň v celom povodí Moravy. „Lokálna intenzívna búrka, pri ktorej sa vyleje miestny potok, povodeň v nive Moravy nespôsobí. Horšie sú dlhotrvajúce intenzívne dažde, ktoré zdvihnú prietoky v celom povodí a následne sa Morava vyleje do svojej nivy,“ dodáva Tomáš Derka z Univerzity Komenského.


.
Toto je čítané

Práce na rozšírení kanalizácie vo Veľkých Levároch sú vo finále

Rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkých Levároch v okrese Malacky finišuje. “Aktuálne sa…

20 rokov