V Borskom Svätom Jure vyvolal záujem investora o výstavbu logistického centra nevôľu časti občanov, ktorí poukazujú na umiestnenie hál v CHKO Záhorie. Napojenie má byť riešené odbočovacím pruhom z cesty č. III/1196. Obec spustila na svojom webe dotazník a medzi občanmi koluje aj petícia.

Logistické centrum Borský Svätý Jur - územno urbanistická štúdia, Zdroj: STAT-KON
Logistické centrum Borský Svätý Jur – územno urbanistická štúdia, Zdroj: STAT-KON

Koncom mája zverejnila obec Borský Svätý Jur na svojej webovej stránke možnosť výstavby logistického centra s možnosťou vyjadrenia občanov. Mnohí obyvatelia vyslovili nesúhlas na sociálnych sieťach aj v kolujúcej petícii. Zároveň sa medzi nimi rozbehla debata v rôznych otázkach – umiestnenie v CHKO Záhorie, možný súvis s rekonštrukciou ciest a mostov v okolí, či riešenie napojenia na už existujúce komunikácie.

V súvislosti s otázkou opravy ciest v Závode nám hovorkyňa Bratislavského kraja Lucia Forman poskytla krátke stanovisko: Oprava súvisí čisto s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom vozovky v správe SCBSK.” Priestor pre vyjadrenie sme poskytli aj spoločnosti STAT-KON, ktorá urbanisticko-architektonickú štúdiu vypracovala. Na naše otázky ohľadom objednávateľa štúdie nám ale neodpovedali.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Treba však podotknúť, že bola vypracovaná len urbanisticko-architektonická štúdia. Obec nedisponuje žiadnymi ďalšími podkladmi, či projektom pre územné či stavebné konanie. Zároveň treba dodať, že Borský Svätý Jur nemá v kompetencii riešenie všetkých otázok spojených s prípadnou výstavbou – ako možného umiestnenia na pozemkoch v CHKO Záhorie, napojenie na existujúce cesty, či posudzovanie vplyvu na životné prostredie.

Logistické centrum Borský Svätý Jur - územno urbanistická štúdia
Logistické centrum Borský Svätý Jur – územno urbanistická štúdia

Záujmové pozemky investora sú podľa urbanisticko-architektonickej štúdie v rozlohe 731 477 m2. V tejto chvíli je ale predčasné to, či by v prípade záujmu obce haly ležali na pozemkoch CHKO Záhorie. Riešenie tejto súvislosti je v kompetencii iných štátnych orgánov a obec nemá na tieto veci dosah.

Nevôľa časti občanov spustila už aj petíciu, v ktorej môžu obyvatelia vyjadriť svoj názor. Na pozemkoch je navrhovaných 6 halových objektov s logisticko-výrobnou funkciou. Podľa danej štúdie by výška hál nemala presiahnuť 25 metrov. Plán uvažuje s využitím fotovoltaických panelov na strechách, vodopriepustných parkovacích plôch, či opatreniami na zadržanie dažďovej vody v území.


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

HAŠŠO 6/2024