Klimatická zmena sa prejavuje na celom Slovensku. Búrky sa vyskytujú už od marca a sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Veľké úhrny zrážok za krátke obdobie navyše komplikujú situáciu poľnohospodárom. Častým dôsledkom sú aj rozvodnené potoky v obciach, ktoré takéto extrémne úhrny zrážok nezvládajú.

Počas búrok na konci mája spadlo na niektorých miestach Záhoria aj vyše 40 mm zrážok za krátku dobu. To spôsobilo obciam komplikácie, v oblasti Dojča búrka s intenzívnym dažďom rozvodnila miestny potok. V tejto súvislosti klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že vegetácia na niektorých úsekoch nemusela byť dostatočne vyrastená a úlohu tu môže hrať aj spôsob, akým sú obrábané polia. „Siať, sadiť a potom ošetrovať rastliny, by sa malo po vrstevnici a nie po spádnici. To môže byť dôležité pri takých situáciách, kedy vznikajú lokálne povodne a záplavy.“

Malacké pohľady Knihy.Zahori

S príchodom takzvaných suchých rokov sa častejšie hovorí o rôznych vodozádržných plochách či opatreniach, ktoré by aspoň čiastočne vedeli udržať vodu v pôde pri dlhotrvajúcom suchu. „Rieky vo svojich nižších častiach povodí vytvárajú meandre, kde sa spomaľuje odtok a voda tam má priestor, kde sa môže rozlievať, čím sa môže splošťovať povodňová vlna.“ Pavol Faško zo SHMÚ ďalej hovorí, že v tomto priestore v časoch, kedy je zrážok nedostatok, vytvárajú miesta so zdrojmi vlahy. Takéto meandre boli v minulosti na rieke Myjava odstránené a koryto rieky sa vyrovnalo. „Toto sa prejavilo nepriaznivo napríklad v roku 2022, kedy bolo zrážok výrazne menej ako v rokoch 2023 a 2024 a práve v roku 2022 bolo aj na Záhorí sucho.“

Pavla Faška sme sa pýtali aj na predikciu na druhú polovicu roka 2024. Keďže sa ale atmosférické zrážky predpovedajú ťažšie, nie je možné s určitosťou takéto veci predpovedať. Tento aj minulý rok boli zrážky na Záhorí vyššie než dlhodobý priemer. „V ďalšom vývoji bude dôležité, aké budú teplotno-vlhkostné vzťahy v lete v roku 2024.“ Faško ďalej hovorí, že už dlhší čas je nadpriemerne teplo na celom svete. To spôsobuje vyšší obsah vodných pár vo vzduchu, ktoré keď pri procese vytvárania zrážok skondenzujú, podporujú vyššie úhrny zrážok. 

„Nápadné teplotné a zrážkové výkyvy sa začínajú stávať charakteristické pre klimatické podmienky u nás a toto môže ovplyvniť aj počasie na Záhorí v najbližších mesiacoch,“ dodal Pavol Faško zo SHMÚ.


.
Toto je čítané

Rekonštrukcia domova pre seniorov v Senici pokračuje

Stavebné práce na rozľahlom objekte Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre…

20 rokov