Zmena financovania predprimárneho vzdelávania je pre členov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) neprijateľná. V praxi bude mať negatívny dosah nielen na rozpočty samospráv, ale aj na zníženie kvality zabezpečovania predprimárneho vzdelávania na celom území Slovenska. Informoval o tom predseda ZMOS-u Jozef Božik.

Jozef Božik, ZMOS

Rada ZMOS-u na utorkovom online rokovaní prebrala návrh novely zákona z rezortu školstva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa návrhu by sa malo od januára 2025 zmeniť financovanie predprimárneho vzdelávania na normatívne financovanie a prejsť z originálnych kompetencií miest a obcí pod prenesený výkon štátnej správy.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

ZMOS požaduje, aby sa legislatívny proces zastavil. “Takáto zmena sa zavádza do praxe na úkor rozpočtov miest a obcí,” povedal Božik. Samosprávy podľa neho doplatia na to, že im štát zoberie aj tie financie, ktoré si ukrajovali z iných rozpočtových položiek na úkor plnenia iných kompetencií. Pripomenul nízke koeficienty, ktoré mnoho rokov dostávali samosprávy na dieťa v materskej škole zo strany štátu a hľadali vlastné zdroje na dofinancovanie a udržanie materských škôl, tiež zvyšovanie úrovne a ich modernizáciu.

“Je neakceptovateľné, aby teraz štát vďaka tomu, že samosprávam zoberie výrazne viac, ako im na materské školy doteraz posiela, si budoval dobré meno u rodičov a riaditeľov materských škôl tým, že ‘dostatočný’ normatív vykryje z toho, čo samosprávam vezme nad rámec doteraz zasielaných podielových daní,” skonštatoval šéf ZMOS-u. Ak sa má v budúcnosti prehodnotiť financovanie materských škôl, požaduje ZMOS riadny a konštruktívny dialóg o tejto zmene.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR chce financovať materské školy a školské kluby detí zo štátneho rozpočtu. Nateraz sú financované z daní príjmu fyzických osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


.
Toto je čítané

Záhorie má nového miliónara

Slovensko aktuálne zažíva vysoké teploty a leto je v plnom prúde. Avšak…

20 rokov