Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Rada partnerstva schválila 31 návrhov za vyše 30 miliónov eur. Peniaze využijú na svoje projekty Senica, Holíč aj ďalšie mestá a obce.

„Rada partnerstva predstavuje formát, v ktorom rozhodujeme o využití európskych financií v prospech modernizácie kraja. Som rád, že sa nám darí v spolupráci so starostami a primátormi, ale aj sociálno-ekonomickými partnermi pripravovať nové projekty, ktoré zveľadia náš región,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý je zároveň aj predsedom rady partnerstva.

Senica má v pláne zrekonštruovať areál mestského amfiteátra, kde sa podľa hovorkyne mesta Tatiany Moravcovej budú na javisku stavať nové schodiská vrátane rámp pre bezbariérový prístup na javisko. Tie budú zároveň slúžiť pre dopravu techniky na javisko. „Odstránené bude vnútorné oplotenie v areáli amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladní.“ Úpravu čakajú brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy či oplotenia. Ďalšie schodiská budú odstránené, prípadne rekonštruované s osadením nových zábradlí. Do hľadiska bude viesť nový bezbariérový prístup.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou pred javiskom a časti hľadiska vznikne nový priestor, ktorý bude možné využiť na dočasné umiestnenie predajných stánkov, prípadne ako plochu na státie pre návštevníkov. „V celom areáli amfiteátra budú rekonštruované, respektíve dobudované areálové komunikácie a spevnené plochy, areálový rozvod vody, dažďová kanalizácia, areálový rozvod NN a areálové osvetlenie. Hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová dodala, že v priestore amfiteátra bude doplnený mobiliár aj zeleň.

Celková hodnota zákazky je vo výške 1,9 milióna eur. Moravcová dodáva, že mesto by na financovanie takto náročných investičných zámerov muselo hľadať iné finančné možnosti, ktoré by riešili najmä komerčnými úvermi.

Senica pokračuje aj v ďalších projektoch, ktoré sú v rôznych formách rozpracovanosti. Podľa hovorkyne mesta Tatiany Moravcovej sú pripravené projektovo aj s povoleniami: „Obnova a rekonštrukcia kultúrneho domu v mestskej časti Kunov, rekonštrukcia administratívnej budovy DHZ v Senici, zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy s materskou školou J. Mudrocha, či obnova mestského parku v Senici.“

O finančné prostriedky sa uchádzal aj Holíč. Trnavský kraj na webovej stránke uvádza, že: „Mesto Holíč sa prostredníctvom dvoch projektových zámerov sústredí na obnovu Holíčskeho zámku a jeho areálu. Žiadať bude o prostriedky na rekonštrukciu hospodárskej budovy a obnovu historickej zámockej aleje.“


.
Toto je čítané

Záhorie má nového miliónara

Slovensko aktuálne zažíva vysoké teploty a leto je v plnom prúde. Avšak…

HAŠŠO 6/2024