Vážení spoluobčania, čoraz častejšie sme svedkami vzniku rôznych udalostí, nie len vo svete ale aj u nás, ktorých následky ohrozujú životy, zdravie obyvateľov a spôsobujú veľké škody na ich majetku. Riešenie týchto udalostí si vyžaduje často nasadenie veľkého počtu ľudí a techniky.

Okrem profesionálnych záchranných zložiek pomáhajú aj dobrovoľníci a občania, ktorí si chránia svoj majetok. Nie vždy je však dostatok odborne spôsobilých a materiálne vybavených osôb, ktoré môžu vykonávať záchranné práce. Možno niektorých z Vás napadlo pri záberoch v televízii z priebehu týchto udalostí: „Tak tam by som chcel pomáhať“. Ak áno, práve pre Vás je táto výzva.

Obvodný úrad Senica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem stať sa dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany a chcú pomáhať pri rôznych mimoriadnych udalostiach svojim spoluobčanom okresov Senica a Skalica.

Boli by ste súčasťou jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia. Absolvujete odbornú prípravu, v rámci ktorej môžete získať rôzne užitočné spôsobilosti.

Ak máte záujem a máte 18 rokov, ozvite sa telefonicky na číslo 6515190 alebo na e-mailovú adresu: vokr@se.vs.sk. Po uvedení kontaktných údajov sa Vám ozveme a zašleme prihlasovací dotazník. Tento projekt potrebuje určitý čas ale v prípade ak sa nám to podarí, bude to niečo výnimočné.

Počet mimoriadnych udalostí v Slovenskej republike stúpa, pomôžte nám pri ich zvládaní, pomôžte spoluobčanom, ktorí to potrebujú! Nemusí nás byť veľa, ale musíme chcieť a potom to spoločne dokážeme. Každý sám toho veľa nedokážeme.

Igor Janšák, vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Štefan Huťťa, prednosta obvodného úradu


.

Osobnosti kraja BSK