Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu cesty II/501 v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie za studena na mieste, a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/501. V intravilánoch obcí Kuchyňa, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky v hrúbke 10 cm. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu predmetného úseku cesty.

Podľa harmonogramu zhotoviteľa sa revitalizácia začne na úseku cesty medzi Rohožníkom a Sološnicou. Od júla 2024 sa budú realizovať intravilány obcí Kuchyňa a Plavecké Podhradie. Od augusta 2024 zase intravilán obce Plavecký Mikuláš a úsek cesty medzi Sološnicou, Plaveckým Podhradím a Plaveckým Mikulášom. Intravilán obce Sološnica bude zrealizovaný ako posledný.

Plocha draka Knihy.Zahori

“Predpokladaný termín realizácie je 8 mesiacov. Práce sa budú realizovať v čiastočnej uzávierke so striedavou premávkou. Žiadame preto vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde danými úsekmi cesty,” informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman.


.
Toto je čítané

Záhorie má nového miliónara

Slovensko aktuálne zažíva vysoké teploty a leto je v plnom prúde. Avšak…

20 rokov