Obec Kúty prostredníctvom spoločnosti Obecný podnik s.r.o. vyhlásila obchodnú verejnú súťaž ↵ na nájom rozostavanej stavby Fitness – relax Kúty, ktorá sa nachádza na pozemkoch v celkovej výmere 1090 m².

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú až do 30 rokov, pričom presnú dĺžku nájmu si navrhnú sami uchádzači. Prenajatá stavba si vyžaduje dokončenie a modernizáciu, ktoré musí nájomca zrealizovať do jedného roka od začatia prác.

Minimálna výška nájomného je stanovená na 1800 EUR mesačne, no nájomca má možnosť započítať svoje investície do rekonštrukcie na nájomné po ukončení prác.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Uchádzači majú čas na predloženie svojich ponúk, ktoré musia obsahovať plánovaný účel využitia stavby a investičný rozpočet, do 30. augusta 2024 do 12:00.

Pre všetkých záujemcov je pripravená možnosť obhliadky stavby 21. a 28. júna 2024 o 10:00 hod. na Obecnom úrade Kúty.

Podmienky  obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webe obce ↵.


.
Toto je čítané

TTSK žiada o zaradenie obchvatov Senice a Jablonice medzi strategické investície Ministerstva dopravy

Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu…

20 rokov