Skalickí mestskí poslanci schválili zámer výstavby čakárne a rekonštrukcie nástupísk na tamojšej autobusovej stanici. Na stredajšom zasadnutí odsúhlasili aj zámer predaja časti pozemku, na ktorom by mala čakáreň stáť. Stavbu chce na vlastné náklady realizovať prevádzkovateľ verejnej regionálnej autobusovej dopravy v okrese Skalica.

foto Honzovy cesty

Žiadateľ poukázal na to, že autobusová stanica v súčasnosti nedisponuje čakárňou a cestujúci sa nemajú kam skryť pred nepriazňou počasia. Za nevyhovujúce označil aj prístrešky jednotlivých nástupísk.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Z dôvodov vysokej finančnej náročnosti výstavby a následného prevádzkovania uvedeného zámeru požiadal mesto o zníženie ceny pozemku, na ktorom by mala čakáreň stáť. Poslanci tejto žiadosti vyhoveli a odsúhlasili predajnú cenu na úrovni jedného eura za štvorcový meter.

Spoločnosť SKAND Skalica chce vybudovať čakáreň a zrekonštruovať nástupiská prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AS Skalica. Zo zverejnenej architektonickej štúdie vyplýva, že čakáreň by mohla mať kapacitu do 25 osôb.

Okrem iného poslanci na stredajšom zasadnutí schválili zriadenie mládežníckeho parlamentu a jeho štatútu. Odobrili aj prijatie preklenovacieho úveru do výšky 3 100 000 eur na úhradu nákladov na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.


.
Toto je čítané

TTSK žiada o zaradenie obchvatov Senice a Jablonice medzi strategické investície Ministerstva dopravy

Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu…

20 rokov