Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo na svojom stredajšom (19.6.) zasadnutí zriadenie historicky prvého mládežníckeho parlamentu. Skalica sa tak pridáva k desiatkam ďalších samospráv (nielen) na Slovensku, ktoré oficiálnou cestou otvárajú mladej generácii možnosť participovať na veciach verejných, predkladať svoje návrhy a zastupovať jej hlas prostredníctvom vlastného, zákonom stanoveného orgánu.

Zakladajúci členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica - Martin Kočárik (vaľo), Sára Chocholáčková (v strede) a Martin Mertel (vpravo) - kópia
Zakladajúci členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica – Martin Kočárik (vaľo), Sára Chocholáčková (v strede) a Martin Mertel (vpravo)

Idea založiť mládežnícky parlament vzišla z iniciatívy tria študentov GymnáziaF. V. Sasinka Skalica – Martina Mertela, Sáry Chocholáčkovej a Martina Kočárika, ktorí sa včerajším dňom stali oficiálne jeho zakladajúcimi členmi. Ako zakladajúci členovia sa niekoľko mesiacov spolupodieľali na tvorbe štatútu, základných princípov parlamentu i modeli jeho fungovania. Veľkou mierou pri tom zužitkovali svoje doterajšie skúsenosti z rôznych dobročinných aktivít, ako aj z orgánov, v ktorých už majú svoje zastúpenie – či už je to študentská samospráva alebo Aliancia stredoškolákov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Počas kreovania Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica spolupracovala radnica a zakladajúci členovia aj so zástupcami Mesta Zvolen a Mládežníckym parlamentom mesta Zvolen. Vďaka ich cenným informáciám, poznatkom a skúsenostiam z praxe bolo možné pripraviť štatút komplexne a do detailu.

Zakladajúci členovia priebežne evidujú veľký záujem od svojich rovesníkov i od základných škôl, ktoré budú mať v parlamente svoje zastúpenie. V súčasnosti pripravujú náborové akcie pre širokú verejnosť, ktoré sa uskutočnia počas nasledujúcich týždňov. V krátkom čase bude zverejnená aj oficiálna prihláška pre všetkých uchádzačov. V blízkej dobe tiež zakladajúci členovia zorganizujú stretnutie pre všetkých, ktorí majú záujem podrobnejšie spoznať myšlienku mládežníckeho parlamentu, jeho fungovanie, právomoci či chystané aktivity.

O všetkých plánovaných činnostiach bude mládežnícky parlament informovať prostredníctvom komunikačných kanálov mesta Skalica, ako aj prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov, ktoré čoskoro predstaví.

Niekoľko základných údajov Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica:

  • Zakladajúci členovia: Martin Mertel (mládežnícky primátor), Sára Chocholáčková (zástupca mládežníckeho primátora) a Martin Kočárik (prednosta mládežníckeho parlamentu)
  • Minimálny počet členov 9, maximálny počet členov 23
  • Vekové rozhranie členov – od 14 rokov do dovŕšenia 28. roku
  • Orgány mládežníckeho parlamentu – Mládežnícke zastupiteľstvo a Mládežnícka rada
  • Členstvo v mládežníckom parlamente je bezodplatné a dobrovoľné. Mládežnícky parlament môže dostať financie z rozpočtu mesta len na svoje aktivity, a to na základe plánu činnosti, ktoré mládežnícky parlament predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Skalica.

Celé znenie schváleného štatútu Mládežníckeho parlamentu mesta Skalica je dostupné na odkaze ↵.


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

20 rokov