S letným obdobím súvisí aj trávenie času pri vode. Niektorí preferujú skôr prírodné plochy na kúpanie. Kde všade sa môžu ľudia na takýchto miestach na Záhorí okúpať, aká je kvalita vody a pri čom by sme mali spozornieť, sme sa pýtali na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Bratislave a Senici.

Jazero Oširíd Sekule Ilustračné foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

RÚVZ Bratislava monitoruje v tejto sezóne dvanásť umelých a tri prírodné kúpaliskách. Na všetkých miestach boli splnené hygienické požiadavky vrátane laboratórnych výsledkov kvality vody. Na Záhorí je to umelé kúpalisko v Malackách. Obyvatelia môžu využiť aj prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. „Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať v legislatívne stanovených ukazovateľoch, v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie,“ povedala hovorkyňa RÚVZ Bratislava Katarína Nosálová. V prípade lokalít, kde je neorganizovaná rekreácia sa kontroly kvality vody vykonávajú len orientačne štyrikrát za sezónu, či podľa aktuálnej situácie. Občania môžu sledovať informácie o kvalite vody na webovej stránke úradu.

Vodná plocha v Plaveckom Štvrtku bola vyradená z monitoringu. Podľa hovorkyne RÚVZ Bratislava Kataríny Nosálovej tu bola dlhodobo nevyhovujúca kvalita vody – farbou aj fosforom. Navyše, lokalita je využívaná viac rybármi. V tohtoročnej kúpacej sezóne ale úrad zaradil do monitoringu novú prírodnú vodnú plochu Rohožník. „V priebehu tohtoročnej kúpacej sezóny budeme na tejto prírodnej lokalite v pravidelných intervaloch overovať kvalitu vody na kúpanie. Výsledky o kvalite vody z tejto lokality sa budú ale vyhodnocovať iba interne a nebudú zverejňované.“ Katarína Nosálová ďalej dodáva, že po kúpacej sezóne sa rozhodne, či od budúceho roka bude vodná plocha v Rohožníku zaradená do oficiálneho monitoringu. Podľa posledných meraní je voda vo vyhovujúcom stave, ale kúpanie je tu na vlastné riziko.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici monitoruje v regióne Kunovskú priehradu v Sobotišti, kde kvalita vody vyhovuje. „Pri každom odbere vzorky vody sa vykonáva aj vizuálna kontrola a hodnotenie premnoženia cyanobaktérií a vizuálna kontrola odpadu a prírodného znečistenia,“ povedala vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Darina Turanská z RÚVZ Senica. Kontrolu kvality vody vykonali v stredu 26. júna aj: „na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodné kúpaliská a vody určené na kúpanie RO Gazárka Šaštín Stráže, Štrkovisko Sekule – Oširíd a Štrkovisko Gbely Adamov.“ Výsledky rozborov zatiaľ nie sú k dispozícii.

Rekreačné stredisko Gazárka, zdroj: Šaštín-Stráže

Nevyhovujúca kvalita vody môže kúpajúcim spôsobiť zdravotné problémy. „Ak je pokožka poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie. Pri kúpaní nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vodou, no problém nastane vtedy, ak sa neprimerane premnožia.“ Darina Turanská z RÚVZ Senica hovorí, že na prírodných vodných plochách je problém najmä so sinicami. „Sinice dokážu u detí vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek.“ Po prehltnutí väčšieho množstva môžu človeka postihnúť črevné problémy, kŕče, či nevoľnosť. Riziko sa zvyšuje dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním.

Darina Turanská z RÚVZ Senica a Katarína Nosálová z RÚVZ Bratislava hovoria, že ľudia by nemali vstupovať do neznámej stojacej a tečúcej vody, ale takisto tam, kde už na pohľad farbou, zákalom, priehľadnosťou pôsobí odpudivo. Nezanedbateľné je aj všímanie si okolia lokality. „Zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné kúpať sa v prírodných vodných plochách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, pretože môže prenášať aj niektoré patogénne mikróby, napríkladsalmonelu,“ uzavrela Turanská z RÚVZ Senica. Dôležité je aj rešpektovanie označení o zákaze kúpania a upozornení v okolí lokality.


.
Toto je čítané

Rekonštrukcia domova pre seniorov v Senici pokračuje

Stavebné práce na rozľahlom objekte Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre…

HAŠŠO 6/2024