Mesto Senica v časti Čáčov buduje nové verejné osvetlenie a pokračuje v rekonštrukcii chodníka. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

foto Mesto Senica

Koncom júna mesto začalo s rekonštrukciou chodníka v Čáčove popri ceste II/500 v dĺžke 176,6 metra ohraničeného ulicami Cintorínska a Škodáčkova. “Ide o súbežný chodník s tým, ktorý sa rekonštruoval vlani na jeseň. Chodník bude vyhotovený zo zámkovej dlažby v šírke 1,5 metra, v miestach vjazdov a v miestach bezbariérového pohybu chodcov bude znížený. Práce by mali byť ukončené koncom septembra,” informuje mesto Senica na sociálnej sieti.

LFS 2024

V júni tiež začalo aj budovanie nového osvetlenia na Cintorínskej ulici popri ceste od evanjelického kostola až do cintorína v Čáčove. “Momentálne realizujeme zemné práce – výkop ryhy pre položenie elektrického vedenia, následne sa budú osádzať stožiare,” dodáva mesto.


.
Toto je čítané

Mestské zastupiteľstvo v júni: revitalizácia Záhoráckej, personálne zmeny, Šport aréna

Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní okrem iného schválilo správy z troch kontrol, návrhy…

HAŠŠO 6/2024