Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu strategických investícií zahrnulo objekty cestnej infraštruktúry, ktorých výstavbu župa vyhodnotila ako prioritnú. Ide o obchvaty Senice a Jablonice, obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad rieku Váh a vybudovanie cesty I. triedy Galanta – Medveďov.

foto Mesto Senica

„Vzhľadom na neustále narastajúcu intenzitu cestnej dopravy v Trnavskom kraji je potrebné pristupovať k riešeniu tejto situácie komplexne a s nadhľadom. Za najdôležitejšie považujeme vybudovanie obchvatu Senice a Jablonice, a tiež novú cestu I. triedy, ktorá by vytvorila priame spojenie Dunajskej Stredy a Galanty. Zároveň v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou mosta cez rieku Váh v Hlohovci, ktorú sme zrealizovali sa ukázalo, že tento most má nadregionálny význam, ako i to, že vybudovanie druhého mosta cez Váh v tejto oblasti je nutnosťou. Aj preto sme oslovili priamo ministra dopravy SR Jozefa Ráža s požiadavkou o zaradenie týchto štyroch dopravných projektov do strategických investícií ministerstva. V uznesení vlády z výjazdového rokovania v Galante je spomenutý napríklad južný obchvat Trnavy a myslíme si, že je potrebné diskutovať aj o ďalších dôležitých úsekoch z Trnavského kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa je otvorená spolupráci s ministerstvom dopravy, a zároveň je pripravená sa aktívne podieľať na riešeniach, ktoré prinesú skvalitnenie cestnej infraštruktúry.

Macek Knihy.Zahori

Za optimálne riešenie nepriaznivej dopravnej situácie v Senici a v Jablonici považuje župa vybudovanie obchvatov, ktoré by odklonili najmä tranzitnú dopravu z prieťahov dotknutých sídiel. Obchvat Senice je zaradený medzi prioritné úseky dopravnej infraštruktúry, a to na vysokom 30. mieste. Z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze vyplýva, že má zmysel ho zaradiť aj do harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry.

O nutnosti vybudovať obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad Váh hovorila župa ešte počas rekonštrukcie súčasného mosta na frekventovanej ceste II. triedy. Touto požiadavkou apelovala župa na ministerstvo dopravy aj v minulom roku. Vtedy na žiadosť župy zadal rezort dopravy Slovenskej správe ciest vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby cesty I/64 v úseku Nitra – Hlohovec – križovatka D1.

Župa považuje za potrebné aj vybudovanie dopravného prepojenia Galanta – Medveďov novou cestou I. triedy. Tým by sa vyriešil problém s narastajúcou tranzitnou dopravou smerujúcou z hraničného priechodu Medveďov na sever po cestách II. triedy, ktoré nie sú stavané na zvyšujúcu sa intenzitu nákladnej tranzitnej dopravy. Predmetné cesty II. triedy prechádzajú cez viaceré obce v dunajskostredskom a galantskom okrese, ktorých obyvatelia pociťujú dôsledky vzniknutej dopravnej situácie prostredníctvom zvýšeného hluku, vibrácií a znečistenia životného prostredia.

Zdroj: TTSK


.
Toto je čítané

V piatok čakajú Záhorie opäť tropické horúčavy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok (12.7.) od 12:00 do 19:00…

20 rokov