Doklady si treba strážiť! Krátka nepozornosť a kabelka, či taštička s dokladmi je preč.

Poradíme Vám, čo máte urobiť, ak ste doklady stratili alebo Vám ich niekto ukradol:

 • túto skutočnosť treba ihneď nahlásiť na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru SR, pokiaľ sa Vám to prihodí v cudzom meste a neviete, kde nájsť policajnú stanicu, zavolajte na číslo 158, skorým nahlásením možno predísť ich zneužitiu,
 • na obvodnom oddelení PZ s Vami spíšu zápisnicu a dajú Vám o tom potvrdenie (dočasná platnosť),
 • odporúčame čo najskôr požiadať na oddelení dokladov o vyhotovenie nového dokladu, kde predložíte potvrdenie o strate, príp. krádeži,
 • ak Vám zmizla aj kartička poistenca, zavolajte do svojej zdravotnej poisťovne, ak platobné karty, urýchlene sa spojte so svojou bankou a požiadajte o zablokovanie účtu.

Doklad, ktorý občan nahlásil ako odcudzený alebo stratený, sa stáva neplatným. Ani keď ho neskôr nájde, nemôže ho ďalej používať. V čase straty mohol byť totiž doklad zneužitý.
Vydanie občianskeho preukazu je viazané na trvalý pobyt, o jeho vystavenie preto môžete požiadať len v mieste Vášho trvalého pobytu. O vyhotovenie vodičského preukazu alebo pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ. Informácia o tom, že doklady sú pripravené k vyzdvihnutiu, Vám bude bezplatne zaslaná SMS či e-mail.
Za občiansky preukaz stratený, či odcudzený sa platí rovnaký správny poplatok – 16,50 eur. V prípade vodičského preukazu – 6,50 eur. Pri opakovanej strate alebo odcudzení dokladov v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov sa správny poplatok zvyšuje (3 3 eur pri občianskom preukaze). Od poplatku je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade, ak sa občianskeho preukazu občana násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená na polícii. Poplatok za vydanie preukazu nemusia platiť ani osoby, ktoré majú viac ako 60 rokov alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím.
Občan je povinný si chrániť osobné doklady pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím. Strata alebo odcudzenie dokladov sa totiž považujú za priestupok, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.
Kto o svoj pas príde v zahraničí, mal by to oznámiť miestnej polícii a následne slovenskému veľvyslanectvu, ktoré mu pomôže s návratom na Slovensko. Po návrate aj na príslušnom oddelení dokladov. Ešte pred odchodom na dovolenku odporúčame:

 • urobte si fotokópiu údajovej strany pasu alebo občianskeho preukazu a uložte ju oddelene od ostatných dokladov,
 • poznačte si adresu a kontaktné čísla veľvyslanectva v krajine, do ktorej cestujete,
 • zoberte si na cestu 1-2 fotografie pasového rozmeru, majte ich uložené oddelene od dokladov.

Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie dokladu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné mu uložiť pokutu do výšky 33 €.
Mnohým sa aj stane, že nájdu na ulici doklady, či peňaženku. Ale pri predstave toho, že budú strácať čas niekde na polícii, nič s nimi neurobia. Každý je povinný, ak nájde cudzí doklad, ho odovzdať. Ak občan sám nájde svoj predchádzajúci doklad, ktorý nahlásil ako stratený a bol mu vydaný nový, je povinný ho tiež odovzdať.

Dôležité je vedieť, že možno tejto nepríjemnej skúsenosti aj predchádzať. Platí tu, nebyť ku svojim veciam ľahostajný a mať ich stále pod dohľadom. Zaznamenávame najviac prípadov, kedy sú doklady odcudzené spolu s peňaženkou, prípadne kabelkou. Kedy aj chvíľka nepozornosti pri nakupovaní, či posedenie na káve, Vás môže prísť draho. Zlodejom nevytvárajte vhodné podmienky na prácu:

 • nenechávajte si doklady ani v odkladacej skrinke vo vozidle a už vôbec nie na sedadlách a zadnom okne,
 • noste peňaženku a doklady oddelene,
 • kabelky noste vždy na pleci zavreté so zipsom dopredu,
 • nenoste doklady v zadnom vrecku nohavíc,
 • nenechávajte si doklady vo vreckách oblečenia, ktoré máte prevesené cez stoličku,
 • nenechávajte si ich ani v batohu, ktorý máte na pleciach.

V každom prípade platí, zlodej má veľké oči. Buďte v bezpečí Vy, ale aj Vaše veci!

Zuzana Mišovičová


.

BM: Festival Záhrad