„Riešenie vyhrotených susedských problémov na Družstevnej ulici v Malackách si vyžiada tri etapy, pričom septembrové zastupiteľstvo sa bude venovať prvej z nich – rozhodnutiu o lokalite pre dočasné ubytovanie rómskych rodín z Družstevnej ulice a príprave podmienok poskytnutia takéhoto ubytovania,“ zhrnul primátor Malaciek Jozef Ondrejka triapolhodinové pracovné rokovanie vedenia mesta s poslancami MsZ a zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Obvodného úradu životného prostredia.

Na septembrové MsZ mesto predloží návrhy konkrétnych alternatív dočasného riešenia bývania pre neprispôsobivých a ponúkne reálne možnosti umiestnenia mobilných kontajnerov v katastri mesta.

Potom bude nasledovať rozhodovanie o príprave trvalého riešenia viacúrovňového bývania pre neprispôsobivých podľa vzoru miest v SR, kde tento model už úspešne funguje.

Treťou etapou podľa primátora mesta bude úsilie dosiahnuť, aby štát aktívne vstúpil do riešenia problematiky.

Tatiana Búbelová


.

BM: Ustekana sobota