SHMÚ vydal pre celé Záhorie výstrahu 2. stupňa z dôvodu vysokých teplôt na dnešný deň od 12:00 do 18:00. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

V okresoch Malacky, Skalica, Senica, Myjava sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 – 37 °C.

Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Počas tohto obdobia je zakázané zakladanie ohňa v prírode a na lesných pozemkoch a spaľovanie horľavých látok na pozemkoch v blízkosti lesov a trávnatých porastov.

Ak teploty vzduch v krátkej dobe neklesnú na primeranú hodnotu v tomto ročnom období, tento zákaz bude trvať aj naďalej a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici vydá rozhodnutie o začiatku času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.


.

BM: Ustekana sobota