Na základe zisťovania frekvencie cestujúcich na jednotlivých spojoch a potreby optimalizácie mestskej hromadnej dopravy boli s platnosťou od 1. 9. 2011 schválené nasledovné úpravy cestovných poriadkov na linke č.205103 Poliklinika – Autobusové stanovište – Čáčov – Autobusové stanovište – Poliklinika :

  • spoj č.45 s odchodom od Poliklinky o 8.40 h,
  • spoj č.47 s odchodom od Polikliniky o 9.40 h a
  • spoj č.49 s odchodom od Polikliniky o 10.40 h budú vedené len v sobotu,
  • spoj č.5 bude vedený zo zastávky Poliklinika o 5 min. skôr, t.j. o 7.25 h.

Cestovný poriadok linky č.3 MHD platný od 1. 9. 2011 je zverejnený v prílohe.
2051031_od_1.9.2011.pdf

Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy mesto Senica


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov