V obciach v povodí rieky Morava v Bratislavskej župe sa realizovali postreky proti zvýšenému výskytu komárov.

Išlo o šesť obcí v okrese Malacky (Gajary, Jakubov, Záhorská Ves, Kostolište, Malé Leváre a Vysoká pri Morave). Najvyšší výskyt komárov zaznamenali obce Záhorská Ves a Jakubov. Lokality boli vyberané v spolupráci so starostami jednotlivých obcí. Postreky zaplatila župa zo svojho rozpočtu, išlo o 100 tisíc eur. Nie je vylúčené, že postreky budú pokračovať aj na prelome augusta a septembra v ďalších obciach okresu Malacky.

Pri postrekoch sa použila pozemná aplikácia. Výber lokalít závisel od požiadaviek jednotlivých obcí a operatívneho monitoringu. Použili sa zdraviu neškodné prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchlo sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje preto zvieratá a je šetrný aj k necielenému hmyzu.

BSK


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota