Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru už pätnásty rok organizuje Majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii v Malých Levároch.

Cieľom súťaže je porovnať stav a úroveň výcviku služobných psov jednotlivých krajských riaditeľstiev Policajného zboru. Psovodi so svojimi psami budú môcť ukázať ostatným účastníkom súťaže a návštevníkom, ako pomáhajú a chránia pri plnení svojich služobných úloh.

XV. ročník Majstrovstiev Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii sa bude konať v priestoroch strediska klasického výcviku služobných psov v Malých Levároch od pondelka 5. septembra do štvrtka 8. septembra 2011. Súťaž začne v pondelok o 15.00 hod. a slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo štvrtok, 8. septembra 2011 o 15.00 hod.

Psovodi so svojimi psami si zmerajú sily v troch disciplínach. A to poslušnosť, obranné práce a pachové práce. O víťazovi rozhodne najväčší počet dosiahnutých bodov zo všetkých disciplín. Na objektívny priebeh súťaže bude dohliadať rozhodca Oldřich Šnitr, ktorý prijal pozvanie z Českej republiky.

Súťažné disciplíny
1. Cviky poslušnosti : 100 bodov

 • privolanie psa s predsadnutím
 • vodenie psa pri nohe, obraty za pochodu a na mieste bez vôdzky
 • polohy psa 10 m pred psovodom ( „SADNI !“, “ĽAHNI !“, „VSTAŇ !“ )
 • odloženie psa za pochodu v sede
 • štekanie psa v ľahu, 10 m pred psovodom
 • odloženie psa v ľahu na vzdialenosť 25 m, psovod je v úkryte
 • chôdza po kladine a rebríku jedným smerom , pričom pes je bez vôdzky
 • skok cez priekopu 2 m širokú tam a zaľahnutie
 • skok šplhom cez prekážku v tvare “A“ s aportovacou činkou ( aportovacia činka 1 kg ťažká ) tam a späť
 • vysielanie psa v pred na vzdialenosť 50 m
 • reakcia na streľbu ( áno – nie )

2. Obranné práce : 300 bodov
Súťažiť sa bude vo všetkých cvikoch obranných prác podľa skúšobného poriadku. Pri jednom z piatich zadržaní bude cvik vykonaný so streľbou. Obrana psovoda bude vykonaná u všetkých psíkov bez náhubku. Časový limit na vyštekanie osoby v teréne a v objekte je v oboch prípadoch 10 min.

 • vyhľadanie osoby v teréne
 • vyhľadanie osoby v objekte
 • stráženie pri prehliadke osoby
 • eskorta zadržanej osoby
 • hladké zadržanie osoby na 50 m
 • zadržanie osoby v nočnej dobe na vzdialenosť 50 m
 • zadržanie osoby s náhubkom na vzdialenosť 50 m
 • zadržanie osoby s protiútokom na vzdialenosť 100 m
 • obrana psovoda
 • zákroky v miestnosti a likvidácia výtržnosti
 • avizácia za pohybu psovoda a služobného psa

3. Pachové práce : 300 bodov
V pachových prácach sa bude súťažiť podľa stupňa vycvičenosti VŠ-3, stopa v teréne na presnosť, 3 hodiny stará, stopa vo frekvencii 30 minút stará, vyhľadávanie nábojníc v priestore 5 x 5 m a predmetov v priestore 50 x 50 m.
Časový limit na vypracovanie pachovej stopy v teréne na presnosť je 30 minút, pachovej stopy vo frekvencii je 15 minút, vyhľadanie vystrelených nábojníc je 5 minút a vyhľadanie predmetov 10 minút.
Dĺžka pachovej stopy v teréne na presnosť je 800 – 1000 m a pachovej stopy vo frekvencii je 200 – 300 m.

4. Celkový počet bodov je 700 bodov.

Denisa Baloghová


.
Toto je čítané
Výhľad z Perneka (28.9. 2023) Foto: Slávik Tomáš

SHMÚ vydal výstrahu pred búrkami aj na sobotu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu (25.5.) od 11:00 do 20:00 výstrahu…

20 rokov