Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 05. 09. 2011 odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 45 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Malacky, Moravský Svätý Ján , Hronské Kľačany, Kostolište a Bratislava.

Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľala Obec Veľké Leváre.

Ľ. Kunáková


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota