Plánované rokovanie mestského zastupiteľstva v Malackách, ktoré bolo oficiálne zvolané na 12. 9. 2011 o 15.00 h k téme návrhu lokality na dočasné ubytovanie rómskych rodín z Družstevnej ulici po zbúraní čiernych stavieb, sa neuskutoční.

O jeho zrušenie požiadali poslanci MsZ primátora mesta Jozefa Ondrejku na rokovaní mestského zastupiteľstva v Malackách vo štvrtok 8. 9. Žiadosť odôvodnili odporúčaním viacerých komisií o materiále v predloženej podobe nerokovať. Podľa nich totiž nedáva možnosť definitívne rozhodnúť ani o jednej z predložených štyroch lokalít najmä z dôvodu, že ani jedna alternatíva nespĺňa podmienky dočasného či trvalého bývania. Ich schválenie by takisto vyžadovalo zmeny v územno-plánovacej dokumentácii mesta. Preto navrhli materiál dopracovať a predložiť poslancom na prerokovanie neskôr.

Primátor ich návrh akceptoval a zasadnutie, ktoré sa malo konať v pondelok 12. 9. a zaujímali sa oň všetky dotknuté strany i médiá, oficiálne zrušil. V stredu 14. 9. sa však mestský poslanecký zbor opätovne stretne, aby prerokoval zostávajúce témy, ktoré sa nepodarilo prerokovať 8. 9. do polnoci, keď bolo rokovanie uznesením poslancov ukončené.

Tatiana Búbelová


.
Toto je čítané

Pondelkový Záhorák v predaji

Tohtotýždňové vydanie Záhoráka už čaká na svojich čitateľov v novinových stánkoch. Čo…

20 rokov