Digitalizácia kín sa v roku 2012 podpíše pod zánik väčšiny kín na Záhorí. Únia filmových distribútorov stanovila december 2012 ako koniec distribúcie filmových noviniek do kín na 35-milimetrovom páse.

V roku 2010 fungovalo na Záhorí len osem kamenných kín, dva amfiteátre a jeden multiplex (Cinemax Skalica). Kino sa rozhodlo navštíviť skoro 98 000 návštevníkov, z toho viac ako 67% zavítalo do skalického Cinemaxu.
Návštevníkov kín neubúda, len sa presúvajú do veľkých multiplexov.

Prilákať návštevníkov do priestorov klasického kamenného kina je pre väčšinu dedinských kín problém. Z fungujúcich ôsmych kamenných kín je väčšina v strate. Premietajú už viac menej len zo zotrvačnosti. Návštevníci sa sťažujú na neskoré uvedenie filmových noviniek a zlé vybavenie kina. Kým novinku odpremieta malé kino, väčšina ľudí už navštívila veľký multiplex, kde si dopriala okrem fi lmového zážitku aj popcorn a colu. Ostatní si fi lm vďaka internetu stiahli a pozreli v pohodlí svojej obývačky.

Kiná však aj napriek podpore obecných a mestských úradov paradoxne zabijú distribučné fi lmové spoločnosti, ktoré prechádzajú na digitálnu distribúciu. Odpadnú im tak náklady na drahé fi lmové kópie a ponúka sa možnosť premietať fi lmovú novinku v jeden deň vo všetkých kinách. Je k tomu však potrebné zakúpiť novú „premietačku“, ktorá v 2D prevedení stojí 90 tisíc eur a v 3D prevedení viac ako 130 tisíc eur. Audiovizuálny fond sa rozhodol podporiť na Slovensku 50 kín (pozn. v roku 2010 fungovalo 168 kamených kín) sumou 34 tisíc eur. Zvyšok sumy si musia kamenné kiná a amfi teátre zabezpečiť sami. Na Záhorí sa podarilo zdigitalizovať kino mestu Malacky (2D) (doplnenie: kino v Malackách budú digitalizovať začiatkom roku 2012) a združeniu občanov Pourart, ktoré zabezpečuje digitalizáciu kamenného kina v Stupave (3D).


.

Labková patrola