Prinášame úradnú správu Oblastného futbalového zväzu Senica č. 10 / 2011 – 2012 zo dňa 22.09.2011.

I.SPRÁVY  RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU
1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 03.10.2011(pondelok) o 16,30 hod.
Predsedovia odborných komisií sa zasadnutia zúčastnia o 17,oo hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1.Zmena termínu stretnutia:
09.kolo II.tr.žiaci Smolinské – Radimov
ŠTK nariaďuje majstr.stretnutie po vzájomnej dohode odohrať dňa 02.10.2011 ( ne) o 12:30 hod.
08.kolo Prípravky Šaštín – Bor.Mikuláš
ŠTK nariaďuje majstr.stretnutie po vzájomnej dohode odohrať dňa 06.10.2011( štv) o 15:30 hod.
08.kolo MO žiaci Šaštín – Bor.Mikuláš
ŠTK nariaďuje majstr.stretnutie po vzájomnej dohode odohrať dňa 06.10.2011 ( štv)o 16:30 hod.
FK Bor.Mikuláš uhradí v zmysle RS.B.Tech.ust. bod 20,písm.a), poplatok 4 € za zmenu hracieho termínu.Termín do 29.09.2011.
2.Úhrada poplatku:
FK Podbranč III.tr.dosp.uhradí v zmysle RS.B.Tech.ust. bod 20,písm.a), poplatok 10 € za zmenu hracieho času.Termín do 29.09.2011.
3.Kontumácia stretnutia – udelenie pokuty:
06.kolo MO žiaci Kopčany – Petrova Ves
ŠTK kontumuje majstr.stretnutie v zmysle SP.čl.100/b.a podľa SP.čl.106 bod 1,priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kopčany.
FK Petrova Ves v zmysle RS.B.Tech.ust.bod.20,písm.a) uhradí por.pokutu 20 € pre ObFZ a
30 € pre FK Kopčany.Termín do 29.09.2011.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 29.9.2011 (štvrtok) o 16:00 hod.

Dušan Koníček
predseda ŠTK

III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
1.Ospravedlnení: R – M. Bednár, Dung – 24. – 25.9.2011, Rusinko P. – 24.9.2011
2. Pozastavenie delegácie:
KR pozastavuje delegáciu na všetky stretnutia rozhodcovi L. Cabadajovi od 14.9.2011 do vyriešenia prípadu. Zároveń menovaného opätovne pozýva na zasadnutie KR dńa 29.9.2011 o 17 15 hod.
3. Nariadenie:
KR upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr vo štvrtok do 16 00 hod. pred majstrovským stretnutím. Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť sms, písomne alebo telefonicky obsadzovaciemu referentovi a referentovi pre obsadzovanie žiackych stretnutí. V prípade nedodržania nariadenia , rozhodcovi bude pozastavená delegácia na stretnutia.
4.Nedostatky v zápisoch o stretnutí:
Mikúš 7/1, Daniš 7/2, Thao 7/2, Jakubáč 6/2, Bilka 6/1, 7/1,
5. Nedostavenie sa na žiacke stretnutie:
Mlčúch st. – Letničie – Šaštín, Herceg – Smolinské – Prietrž, Škoda – Kúty – P.Ves

6. Oznam:
KR oznamuje R , že pre súťažný ročník 2011/2012 do Programu Talent zaraďuje rozhodcov:
Černek L., Dutka B., Rusinko P., Krátka V., Mlčúch M. ml., a Mindek J.
Stretnutie sa uskutoční v mesiaci október, presný termín bude upresnený dodatočne.
Upozorňujeme rozhodcov na zodpovednú teoretickú a fyzickú prípravu.

Radovan Valla
predseda KR

IV. SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
1.Nepodmienečné tresty :
U 58 Ivan Madák 770817, Trnovec II. tr. dos. 2ssN od 12.09.2011 čl. 1/1/5a
U 59 Roman Zongor 780331, Kátov III. tr. dos. 4ssN od 12.09.2011 čl. 1/1/3b
U 60 Marián Karnoš 820508, Holíč B II. tr dos. 2 ssN od 19.09.2011 čl. 1/1/4a
U 61 Richard Ondrejkovič 870211, Smrdáky II. tr. dos. 2 ssN od 19.09.2011 čl. 1/1/4a
U 62 Roman Pollák 790613, Dubovce MO dos. 4 ssN od 19.09.2011 čl. 1/1/3b
2. Tresty po 4 ŽK :
Za evidenciu ŽK zodpovedá FK ( DP 1/13/7 ) !
U 63 Patrik Vizváry 900408, Rybky MO dos. 1 ssN od 18.09.2011 čl. 13/5a
U 64 Rastislav Jurovatý 950606, Cerová MO dor. 1 ssN od 18.09.2011 čl. 13/5a
U 65 Dominik Kollár 880204, Čáry II. tr. dos. 1 ssN od 19.09.2011 čl. 13/5a
U 66 Karol Hála 890915, Prietrž II. tr. dos. 1 ssN od 19.09.2011 čl. 13/5a
3.Zmena trestu na P :
U 67 Dominik Sekáč 920402, Čáčov MO dos. 2ssP od 22.09.2011 do 31.03.2012
U 68 Adrián Cipruš 751007, L. N. Ves II. tr. dos. 1ssP od 22.09.2011 do 31.03.2012
4.Pokuta :
U 69 Ivan Madák 770817, Trnovec II. tr. dos. 8 € + 10 € ( U 56 )

Peter Samek
predseda DK

V.SPRÁVY TMK
1. Školenie trénerov:
TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR bude organizovať v mesiaci december 2011 školenie trénerov futbalu I.stupňa – IV.tr.“C“ licencie.
Taktiež tréneri, ktorým skončila platnosť sa môžu prihlásiť na rekvalifikáciu.
Termín uzávierky je 23.9.2011 do 12,oo hod.
Všetci prihlásení záujemcovia vyplnia po tomto termíne záväzné prihlášky, na základe ktorých bude
stanovený účastnícky poplatok.
Predbežný termín školenia je : 1.časť 2.- 4.XII., 2.časť 9.- 11.XII.2011 v Senici
Prihlášky je potrebné zasielať na sekretariát ObFZ , Sadová 638 / 43, 905 01 Senica.

Štefan Gálik
predseda TMK

VII.SEKRETARIÁT :
Sekretár oznamuje,že v piatok, 23.9.2011 čerpá dovolenku.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v ÚS.

Ing. Jozef R o s a v.r.
predseda ObFZ Senica


.
Toto je čítané

Futbal: Skalica vyhrala tretí zápas v rade

Futbalisti MFK Skalica zvíťazili na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 3:1 v sobotňajšom…

BM: Ustekana sobota