Hlavnou myšlienkou Interregu III. v rámci, ktorého boli vybudované nové tenisové kurty a cyklotrasa do Tvrdoníc, je stretávanie ľudí, nadväzovanie priateľstiev, spolupráce, spoločné športovanie a dobrá zábava.

Obce Moravský Svätý Ján a Tvrdonice odohrali (v sobotu 14.9. 2011) v rámci tejto cezhraničnej spolupráce priateľské tenisové zápasy. Starostovia ako aj obyvatelia oboch obcí strávili príjemné sobotné poobedie, pri ktorom si vymieňali skúsenosti zo života z oboch strán rieky Morava.

Tenisové poobedie prispelo k vzájomnej spolupráci, ktorá medzi obcami odštartovala v roku 2010 a pokračovala tento rok v júli podujatím Cyklo M, kedy cykloturisti z Moravského Svätého Jána navštívili obec Tvrdonice.

Tešíme sa na spoločné akcie oboch obcí aj v budúcom roku.


Ďalej: Fotoreport (24 fotografií).
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota