V kine Morava v Moravskom Svätom Jáne odskúšali nový spôsob premietania, vďaka ktorému kino možno prežije drahú digitalizáciu, ktorá zapríčíní koniec väčšiny klasických kamenných kín.

Občianske združenie 90871.sk sa rozhodlo darovať obci nový stojan na premietanie filmov cez klasický projektor. Ako prvý mal možnosť odkúšať nový spôsob premietania pán dekan Milan Čaniga v nedeľu (25.9.), kedy pozval do kina veriacich na prvú časť filmu o Svätom Augustínovi.

Pokračovanie už túto nedeľu (2.10.) o 14 hodine
Premietania sa zúčastnilo viac ako šesťdesiat veriacich,ktorí si na začiatku vypočuli pár slov od dekana Čanigu. Ako po skončení filmu povedal starosta obce Anton Emrich, ktorý prišiel sprvu len pozrieť nový spôsob premietania, no napokom ostal až do konca, “Tak dobrý film som už dlho nevidel.”. Podobne sa vyjadrovala väčšina návštevníkov kina, ktorí si určite nenechajú ujsť pokračovanie prvej časti filmu už túto nedeľu (2.10.) o 14 hodine. Vstup je zadarmo.

Film Svätý Augustín
Film pri jeho uvedení v roku 2009 videl aj Svätý Otec Benedikt XVI. a po premiére sa vyjadril: „ Videli sme, ako sa odohrávala celková realita jedného ľudského života, so všetkými problémami, chmárami, neúspechmi, ako aj skutočnosť, že pravda je nakoniec silnejšia než akákoľvek prekážka a sama si nájde človeka.“.

Kto bol Svätý Augustín?
Jeden z najväčších teológov a filozofov sa narodil 13. novembra 354 v Tagaste, v severnej Afrike. Po štúdiách sa stal uznávaným profesorom rétoriky vo významných mestách vtedajšej Rímskej ríše. Prešiel rôznymi sektami, štrnásť rokov žil nezákonne so ženou, s ktorou mal syna. Ako sám povedal: „Nebol hriech, ktorý by som neokúsil.“ Jeho matka, svätá Monika, sa celý čas modlila za jeho obrátenie. Keď Augustína opustila žena, dal sa pod vplyvom biskupa Ambróza v Miláne aj so svojím synom pokrstiť.
Celý nasledujúci život zasvätil hľadaniu Boha, vysvetľovaniu Božieho slova a povzbudzovaniu v kresťanskom živote. V tom čase napísal aj jedno z najväčších diel svetovej literatúry – Vyznania. Zomrel ako biskup v Hippo 28. augusta 430.


.

BM Salon EV