V sobotu 1. októbra 2011 o 15:14 hod. bol ohlásený požiar maštale v areáli Pôdohospodárskeho družstva Senica, dvor Čáčov, okres Senica.

Zasahovalo 11 príslušníkov OR HaZZ v Senici (z hasičských staníc v Senici a v Kútoch) na piatich zásahových automobiloch. Veliteľ zásahu nariadil evakuáciu zvierat z vnútra maštale, ktorú vykonali pracovnici PD za asistencie príslušníkov HaZZ. Spolu bolo evakuovaných 116 teliatok a býčkov.

Všetky zvieratá boli evakuované bez zranení. Pred začatím lokalizácie požiaru boli vypnuté ističe el. napätia vo vnútri maštale. Lokalizácia a likvidácia požiaru bola vykonaná štyrmi „C“ prúdmi a jedným lafetovým prúdom za stáleho monitorovania požiariska termokamerou.

Pomocou rebríkov a plošiny bola rozoberaná strešná konštrukcia. Pri požiari boli príslušníkmi HaZZ použité dýchacie prístroje. Po likvidácii požiaru bol priestor maštale vyvetraný pretlakovým ventilátorom Papin. Následkom požiaru vznikla Pôdohospodárskemu družstvu Senica priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 16 600,- €. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Ivan Peťko


.
Toto je čítané

Prvý slovenský kozmonaut a čestný občan Malaciek Ivan Bella oslavuje 60. narodeniny

Slovensko sa vďaka Ivanovi Bellovi stalo v poradí 30. krajinou, ktorá mala…

20 rokov