V dňoch 30. septembra až 2. októbra 2011 sa uskutočnil v Stupave už XV. ročník tradičných Dní kapusty. Organizátori, Mestské kultúrne stredisko, pripravilo účastníkom bohatý spoločenský a kultúrny program, so sprievodnými podujatiami.

V nedeľu, 2. októbra 2011, v „starobylom chráme“ kostole sv. Štefana, bola slávnostná svätá omša s poďakovaním za úrodu. V prítomnosti hostí z Maďarska, Poľska, návštevníkov mesta, ale aj samotných Stupavčanov, s primátorom Mgr. Pavlom Slezákom, prebehla dôstojná omša v príjemnom liturgickom stánku.

S nádhernými skladbami sa predstavil spevácky zbor (vrátane skladieb Aleluja, Ave Maria, a pod.), ako aj domáca Dychová hudba Stupavanka, s kapelníkom Štefanom Veselým.

Ľubomír Kamenský


.

BM: Ustekana sobota